OCENĚNÍ V OBLASTI BOZP

Přehled národních programů a soutěží v oblasti BOZP pro podniky i jednotlivce

Čti více

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

Statistiky pracovní úrazovosti a analýzy smrtelné pracovní úrazovosti v České republice

Čti více

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Statistické přehledy a analýzy nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Čti více

STUDIE A ANALÝZY   V BOZP

Inspirativní tuzemské a zahraniční materiály analyzující různé aspekty BOZP

Čti více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Strategické cíle, koncepce a materiály v oblasti BOZP v politice České republiky

Čti více

EVROPSKÉ STRATEGIE BOZP

Rámcové strategie EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a další evropské materiály

Čti více

Encyklopedie BOZP

Vícejazyčný nástroj sloužící k lepší orientaci v terminologii oboru BOZP

Vstup do encyklopedie

SAFE - digitální archiv BOZP

Digitální archiv SAFE je úložištěm různých druhů dokumentů z oblasti BOZP

Vstup do archivu

Dne 30. srpna 2022 se konala Konference VTZ 2022, kterou pořádala společnost Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi. Po letech se změnily právní předpisy v oblasti vyhrazených technických zařízení, které pro jednoho vnesly do této problematiky určitý řád, pro druhého představují poněkud zmatek a nejasnosti. Každopádně zabere nějaký čas, než se s novinkami seznámíme, porozumíme jim a zavedeme je do praxe na svých pracovištích.

Práce občanů EU v České republiceNová webová stránka Práce občanů EU v České republice je určena zahraničním pracovníkům ze zemí Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice, případně pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by svůj status zlegalizovali.

Prevence a řízení MSDČtvrtý plakát z kampaně pro zaměstnavatele pod názvem 𝐂𝐇𝐂𝐄𝐓𝐄-𝐋𝐈 𝐔𝐒̌𝐄𝐓𝐑̌𝐈𝐓, 𝐕𝐒𝐀𝐃̌𝐓𝐄 𝐍𝐀 𝐄𝐑𝐆𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐈 se věnuje prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch. Cílem této  kampaně je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.
 
Věděli jste, že pouze necelých 25 % firem v České republice propaguje mezi pracovníky cviky na záda, protahovací cviky nebo jiné cvičení v práci?

Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021 –  rozšiřující a doplňující analytická studie, kterou zpracovává Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., na základě pověření ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), a to na základě poskytnutých dat ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého statistického úřadu. Studie je součástí zprávy o pracovní úrazovosti v ČR, kterou zpracovává SÚIP. Najdete zde podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 včetně tabulkové části v příloze.

Po mnoha letech se jedna ze stěžejních oblastí BOZP, bezpečnost technických zařízení, dočkala nové právní úpravy.

Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhrazená zdvihací zařízení 

Vyhrazená plynová zařízení 

Vyhrazená elektrická zařízení 

Design by: www.diablodesign.eu