Evropská kampaň BOZP 2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

 

 

Cílem soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku v období 2016–2017 je upozornit na nejlepší příklady organizací, které aktivně řídí bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou.

Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost. To je hlavní sdělení kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–2017.