Úvod

Znalostní systém prevence rizik v BOZP je vytvořen v open source redakčním systému Joomla! verze 3.6.5 (prosinec 2017). Systém má dvě části, uživatelskou (frontend) a správcovskou (backend) - tato příručka se vztahuje k uživatelské části. Obsah ZS je rozdělen do dvou úrovní - státní správa a odborná veřejnost, jak je možno vidět na níže uvedeném schématu:

zs bozp

OBSAH příručky

Struktura ZS BOZP

Komponenty a pluginy

Vyhledávání

 

Struktura ZSBOZP

index

Na úvodní stránce ZSBOZP najdete přístupy pro obě úrovně - horizontální menu je určeno pro odbornou veřejnost - zde najdete praktické informace týkající se široké oblasti BOZP. Sekce pro státní správu je umístěna pod tímto horizontálním menu v podobě barevných obdélníků, je tvořena 6 tematickými bloky a 2 vstupy do odborných informačních zdrojů (Encyklopedie BOZP a digitální archiv SAFE).

Nad horizontálním menu najdete aktivní drobečkovou navigaci, která vám usnadní orientaci v celém systému.

Drobečková navigace

Základním stavebním kamenem systému jsou články, které jsou přiřazeny jednotlivým tématům a náležitě otagovány. Na konci každého článku najdete aktivní název kategorie a výpis štítků, které se vztahují k danému článku. Po kliknutí na vybraný štítek se vám zobrazí související články.

Kategorie a štítky

 

Každá webová stránka je tvořena výpisem článků k dané problematice a je doplněna nabídkou v levém a pravém bloku,  která může zahrnovat:
 
 • právní předpisy ČR – zákony, vyhlášky, nařízení vlády
 • evropské předpisy – směrnice, nařízení atd.
 • formuláře - interaktivní PDF či klasická PDF
 • přehled českých technických norem
 • často kladé dotazy
 • nabídku publikací ke stažení
 • tagy – klíčová, které by uživatele mohly zajímat
 • přehled institucí, které se danou problematikou zabývají, a je možné obrátit se na ně s odborným dotazem; zde má uživatel k dispozici stručný popis instituce, kontaktní informace a link na její webové stránky
 • související dokumenty - odkaz na dokumenty k dané tematice, které se nachází na portále BOZPinfo.cz a v digitálním archivu SAFE
 • konkrétní informační dokument (leták, obrazová dokumentace atp.)
 • nabídku příbuzných článků ze systému 

 

Komponenty a pluginy

 Na úvodní stránce najdete po leve straně menu "Užitečné", kde jsou pro vás připraveny následující informační zdroje:

Dále jsou v systému využity komponenty:

 

Právní předpisy ČR a Směrnice a nařízení EU jsou zpracovány v digitálním archivu SAFE. Po rozkliknutí názvu daného právního předpisu se dostane na stránku s informacemi o daném předpisu a možností stažení plného znění předpisu. Nápovědu pro vyhledávání v digitálním archivu najdete v pravém horním rohu vyhledávacího okna. Neznáme-li přesný název, frázi, číslo atp., použijeme zástupný znak "%", např.v poli název zadáme "%262/2006" - výsledek předpisy, které zmiňují (změny) zákoník práce. 

ppcr Safe ppeu

 

V komponentě DOCMAN jsou uloženy i různé formuláře a dokumenty, které lze buď vyplnit online či klasicky vytisknout a vyplnit. Můžete využívat formuláře z následujících oblastí:

 • Nemoci z povolání:formulare
  • Hlášení nemoci z povolání,
  • Odhlášení nemoci z povolání,
  • Vyjádření ke vzniku nemoci z povolání,
  • Závazné pokyny NZIS (Národní registr nemocí z povolání);
 • Pracovní úrazy:
  • Formulář měsíčního výkazu pracovních úrazů,
  • Kniha úrazů,
  • Rozhodnutí o odškodnění pracovního úrazu
  • Záznam o úrazu,
  • Záznam o úrazu – hlášení změn,
  • Záznam o úrazu dítěte,
  • Záznam o jednání odškodňovací komise
 • Pracovnělékařská péče:
  • Lékařský posudek,
  • Lékařský posudek zdravotní způsobilosti - MZ ČR
 • a další:
  • protokol o předání a převzetí lešení,
  • záznam o dopravní nehodě,
  • zkouška na požití alkoholu a jiných návykových látek.

 

Kalendář akcí je zpracován v komponentě iCagenda a najdete zde konané akce typu konference, semináře, výstavy a veletrhy. Díky pluginu této komponenty se po levé straně zobrazuje náhled kalendáře s událostmi pro aktuální měsíc. Jednotlivé události jsou dle typu barevně odlišeny.

 

Výpis všech událostí z kalendáře Plugin kalendář akcí

Náhled události z pluginu kalendáře
Přehled událostí Plugin kalendáře událostí Detail události

 

Publikace ke stažení - modulPublikace ke stažení jsou zpracovány v komponentě Alexandria Book Library. Díky této aplikaci se vám zobrazí přehled publikací, které jsou roztříděny do příslušných kategorií. Každý záznam publikace obsahuje bibliografické údaje spolu s odkazem na stažení plného textu. Vyhledávat v aplikaci můžete dle názvu, podnázvu či kategorie. Dále můžete vaše vyhledávání upřesnit dle názvu autora, roku vydání či kategorie.


Publikace vztahující se ke konkrétním obsahovým kategoriím najdete vždy v příslušné rubrice po levé nebo pravé straně díky modulu Publikace ke stažení.

publikace kniha zaznam
Seznam všech publikací ke stažení Záznam vybrané publikace

 Oborové rešerše - databáze vyhotovených rešerší knihovnou VÚBP, v. v. i. V případě zájmu o rešerši na doposude nezpracované téma, můžete kontaktovat knihovnu.

reserse

Terminologický slovník obsahuje nejdůležitější termíny z oboru BOZP. Lze vyhledávat dle abecedního řazení. Vyskytne-li se daný termín v textu článku, po najetí myší se zobrazí v rámečku jeho definice.

Definice termínu v textu

 

Testy jsou realizovány v komponentě ARI Quiz. Po výběru testu/kvízu, který chcete absolvovat, odpovídáte na otázky dle instrukcí (jedna či více správných odpovědí). Po každé zvolené odpovědi je třeba kliknout na tlačítko uložit a pak pokračovat další otázkou. Po skončení testu/kvízu se zobrazí vyhodnocení odpovědí, test je možné přerušit tlačítkem ukončit či pak následně zopakovat.

Ukázka testu

 

Adresář institucí je zpřístupněn pomocí komponenty JooDatabase, která zobrazí data z  externí SQL databáze. Instituce jsou uspořádány dle názvu, pro snazší orientaci lze vyhledávat dle abecedního řazení a samozřejmě fulltextově z názvu instituce. U každé instituce najdete krátkou charakteristiku, sídlo, telefonní kontakt, email a odkaz na webovou stránku.

adresar zaznam adresar
Adresář institucí Detail záznamu

 

 

faqFAQ KATEGORIE

Často kladené dotazy - FAQs jsou zpřístupněny díky komponentě Freestyle FAQs. Dotazy jsou vytvořeny pro tematické kategorie, k nimž byly tyto otázky dostupné a kromě hlavní stránky jsou zobrazeny v souvisejících rubrikách. Dotazy z praxe jsou přebírány z portálu BOZPinfo.cz, na který jsou linkovány odpovědi, neboť jde o "živá" témata a v průběhu času mohou vznikat na daná témata různé reakce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapová aplikaceMapová aplikace ocenění v BOZP je zrealizována v komponentě Hotspots, kde jsou evidovány  společnosti v České republice, které získaly ocenění Bezpečný podnik, Podnik podporující zdraví, BOZP profesionál, Profesionál koordinátor BOZP na staveništi a Správná praxe. Každý záznam obsahuje základní informace o subjektu s odkazem na webové stránky, datem certifikace a případně dalšími podrobnostmi. Vzhledem k tomu, že některé subjekty vlastní více ocenění, jsou v mapce znázorněny štítky s barevnými kombinacemi (např. bp ppz profbozp).

bp  Bezpečný podnik (bats)- platnost osvědčení je 3 roky 

zp  Správné praxe (blast)

ppz  Podnik podporující zdraví (army) - platnost osvědčení je 3 roky

profeskoo  Profesionál BOZP (profbozp)

profes   Profesionál - koordinátor BOZP na staveništi (atv)

Fulltextově můžete vyhledávat v názvech a popisech subjektů či si dané subjekty vyfiltrovat dle zvoleného ocenění. 

Příklad: Chci zobrazit všechny podniky, které získaly ocenění Bezpečný podnik. oceneni filtr

 1. Rozkliknout záložku Filtry
 2. Zaškrtnout všechny možnosti, kde se vyskytuje název Bezpečný podnik či BP v kombinaci s jinými oceněními
 3. Kliknout na Ukaž ocenění

Modul této komponenty zobrazí všechny oceněné subjekty. Po rozkliknutí se zobrazí detailní informace k vybranému subjektu.

Detail záznamu oceněného subjektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Vyhledávání v systému je založeno na fulltextovém principu - na základě vašeho dotazu systém prohledá veškeré uložené články, štítky, často kladené dotazy, databázi kontaktů, názvy právních předpisů, obrázky, události v kalendáři, terminologický slovník a aplikaci pro evidenci oceněných subjektů.

hledat

Vyhledávání najdete na dvou místech v pravé horním rohu  či spodní části stránky. Do rámečku napíšete hledaný výraz a kliknete na lupu, která zešedne či tlačítko filtrovat. Hledané výrazy můžete zadávat jak s diakritikou, tak bez diakritiky.  Po vyhodnocení dotazu se zobrazí tabulka s výsledky, které můžete dále modifikovat:

vyhledavani

 • Volba, zda z hledaného termínu použít všechna slova, jakékoli slovo či přesnou frázi
 • Volba, v jakých zdrojích budete hledat (články, štítky, kalendář atd.)
 • Volba, jak chcete výsledky řadit (nejnovější, nejstarší, abecedně atd.)
 • Volba, kolik výsledků chcete zobrazit

 

 

 

 

 

 

 

  

pdf Příručka ke stažení (2.23 MB)