Znalostní systém prevence rizik v BOZP je vytvořen v open source redakčním systému Joomla! verze 3.6.0 (srpen 2016). Systém má dvě části, uživatelskou (frontend) a správcovskou (backend) - tato příručka se vztahuje k administrátorské části. Obsah ZS je rozdělen do dvou úrovní - státní správa a odborná veřejnost, jak je možno vidět na níže uvedeném schématu:

Schéma ZS BOZP

Obsah

Přihlášení do systému

Články

Komponenty, moduly, pluginy

 

Přihlášení do systému

prihlaseniDo systému se přihlásíte pod svým přiděleným uživatelským jménem a heslem. Uživatelé mohou mít přidělená různá oprávnění. V CMS Joomla! nalezneme několik různých přístupových úrovní uživatelů. Tyto úrovně lze rozdělit do 2 skupin. První skupinou je Veřejné uživatelské rozhraní. V něm se nachází úrovně registrovaní, autor, redaktor a vydavatel. Další skupina se nazývá Veřejné správcovské rozhraní. V této skupině se nachází typ účtů manažer, správce a super správce. V systému můžete pracovat jak z backendu (http://zsbozp.vubp.cz/administrator/), tak z frontendu (http://zsbozp.vubp.cz/ - přihlašovací formulář najdete ve spodní části stránky: tato možnost slouží k rychlé editaci textu např. při zjištění překlepů atp.) .

Po přihlášení se dostane na stránku s ovládacími panely, které sdružují rychlé odkazy k jednotlivým nejčastěji využívaným funkcím systému Joomla!.

joomla admin

články

PŘIDÁNÍ NOVÉHO ČLÁNKU
1. Varianta: Ovládací panely > Nový článek

obsah2. Varianta: V nabídce – Obsah > Článek > Přidat nový článek

Následně vyplníme tato pole:

 • Titulek – název článku
 • Alias – zkratka, bez háčků a čárek (ponechá-li se pole prázdné, vytvoří se název automaticky)
 • Kategorie –vybere se příslušná kategorie (odpovídá názvům rubrik)
 • Přístup se ponechá public
 • Štítky - klíčová slova, jsou již nadefinovaná, avšak možno doplnit novými

 

editor

Do textového editoru se vloží, případně napíše text. V případě, že kopírujeme formátovaný text je třeba ho buď vložit přímo do zdrojového kódu (přepnout tlačítkem [Toggle Editor]) či vložit jako prostý text (např. text z wordu nakopírovat do Notepadu a následně do CMS Joomla! nakopírovat tento neformátovaný text). Veškeré úpravy pak provádíme v editoru JCE, který nabízí stejné funkce jako např. Word.

Záložka zveřejnění - nastavení data publikace článku (je třeba vždy zkontrolovat, aby se daný článek nedostal před úvodní článek v konkrétní kategorii).

Záložka možnosti - nastavení vzhledu článku (navigace, ikony, počet článků atd.).

Do článku vkládáme "Číst dál" cca po 1 odstavci textu.

 • Uložit a zavřít – uloží článek 
 • Uložit – uloží stávající stav a před vámi zůstává nadále váš článek 
 • Uložit a nový
 • Uložit jako kopii - využijeme v případě, že chceme vytvořit podobný článek s drobnými obměnami či stejným nastavením (nutné přejmenovat alias - automaticky se za název přiřadí číslo)
 • Verze - přehled všech editací
 • Zavřít– návrat bez uložení

SMAZÁNÍ ČLÁNKU provedeme v sekci články, kdy zaškrtneme vybraný článek a zvolíme z horní nabídky možnost "Do koše".

Média

Před samotným vytvářením stránek či v jeho průběhu je dobré nahrát na web obrázky a případně i další dokumenty, které budete potřebovat. Joomla! má pro tyto účely integrovanou součást nazvanou Média (spouštěný buď z Ovládacího panelu či z menu Obsah > Média). Soubory lze uploadovat  do složky /images, je možné vytvářet i další podadresáře. 

Díky editoru JCE je však možné uploadovat obrázky přímo přes editor, kde můžeme provádět i nastavení týkající velikosti obrázku, zarovnání, prolinkování atd.

Komponenty, moduly a pluginy

Komponenty jsou nejdůležitějším rozšířením Joomly! Jedná se o speciální rozšiřující prvek, který má za úkol přidat nějakou novou funkci. Komponenty jsou jakési miniaplikace, které generují celou stránku. Často obsahují složité a rozsáhlé administrační rozhraní. Typickým zástupcem komponenty je např. obrázková galerie (tedy integrovaný doplněk, který umožňuje práci s množstvím obrázků a umí je zobrazit a připravit i zmenšené náhledy z vašich fotografií), internetový obchod nebo diskusní fórum. 

Dalším důležitým prvkem systému jsou moduly. Moduly s komponenty často spolupracují. Zajišťují zobrazení obsahu, který je komponenty zpracováván. Jedna stránka může obsahovat více modulů, každý z nich má v šabloně přesně definované umístění. Pomocí komponenty můžeme například naprogramovat diskusní fórum, jehož správné zobrazení nám zajistí právě moduly. Dalším typickým příkladem mohou být moduly zobrazující počet přihlášených uživatelů, poslední přečtený článek či informaci o nejprodávanějším produktu. 

Pluginy, neboli zásuvné moduly, jsou kusy programového kódu připojeného k Joomle! za účelem rozšíření funkčnosti. Pluginy mohou být využity například pro formátování textu článků či mohou určovat, v jakém formátu bude zobrazován datum v kalendáři.

Komponenty najdeme v hlavním menu, po jeho rozkliknutí se rozbalí seznam nainstalovaných komponent. Pluginy a moduly se skrývají v nabídce Rozšíření.

iCagenda - komponenta pro tvorbu kalendáře. Přednastavené kategorie:  konference, semináře a kurzy, školení, výstavy a veletrhy.

icagenda

Pro vytvoření nové události zvolíme "Přidat událost" a vyplníme potřebné údaje jako je název, datum konání, místo konání, doplňující informace, případně logo. V záložce Mapy Google upřesníme místo konání, poté se u události zobrazí mapka s místem konání události.

V záložce registrace přepneme na Vypnuto.

 

 

Alexandria book Library – komponenta pro ukládání publikací a informačních materiálů. Pro přidání nové publikace vybereme "Přidej novou knihu" a vyplníme požadovaná pole. 

nova kniha

 

Je nutné vyplnit:

 • název (alias se vyplní automaticky)
 • kategorii díky niž se kniha přiřadí pod již přednastavené zobrazované moduly
 • autora -  jestliže není v nabídce, musíme ho založit a to ve Správci autorů - přidat nový
 • obálku knihy - vytvoříme náhled z úvodní stránky knihy ve formátu PDF či JPG
 • štítky - jestliže nejsou v nabídce, musíme je vytvořit
 • Rok
 • ISBN
 • popis URL - zde vyplníme "Ke stažení"
 • Externí URL - adresa, ze které je možné publikaci stáhnout

ARI Quiz – komponenta pro tvorbu testů a kvízů, poskytuje možnost vytvářet různé testy. Zde je nutné mít vytvořenou příslušné kategorie otázek, kvízů a bank. Abychom pak mohli různé otázky rozřazovat pro různé testy. Základem je banka otázek, kde vytváříme příslušné kvízové/testovací otázky. 

ari

NOVÁ OTÁZKA - přidat otázku > zvolit typ otázky > zařadit do kategorie > napsat otázku s možnými odpověďmi > označit správnou odpověď a další nastavení v podobě časového limitu, penalizace za nezodpovězení atd.

KVÍZY

 • nový kvíz vytvoříte kliknutím na tlačítko "Nový"
 • editace stávajícího kvízu -  kliknutím na jeho jméno nebo výběrem zaškrtávacího políčka na levé straně a stisknutím tlačítka "Edit"
 • smazání kvízu - pomocí tlačítka "Smazat"
 • aktivace kvízu - výběrem zaškrtávací políčka na levé straně a kliknutím na tlačítko "Publikovat" nebo klepnutím na ikonu stavu
 • deaktivace kvízu - výběrem zaškrtávací políčko na levé straně a kliknutím na tlačítko "Zrušit publikování" nebo kliknutím na ikonu stavu
 • Kvízy lze filtrovat podle kategorií a nastavení
 • kopírování kvízu - kliknutím na tlačítko "Copy"
 • Rychlá úprava parametrů kvízu - kliknutím na tlačítko "Hromadná úprava"

Dále se pak nastaví konkrétní požadavky na vzhled a funkčnost kvízu/testu. Komponenta obsahuje celou řadu nastavení a může být nakonfigurován pro konkrétní potřeby znalostního systému. Podrobná nastavení najdete zde.

ArtData – komponenta pro grafické zobrazování tabulek a grafů. Tato komponenta se skládá ze 3 částí - zdrojové základny, vizualizace a šablon. Data či tabulky můžeme vytvářet přímo v této komponentě nebo je naimportovat z externího zdroje ve formátu CSV, HTML či SQL. 

artdata

Vytvoření grafu či tabulku provedeme ve Vizualizaci, kde zvolíme "Nový" a dále zda tvoříme tabulku či graf, jejich typ, vzhled, vyplníme popis atp. Aby se tabulky či grafy zobrazovaly v textu, je do něj nutné vložit kód v následujícím tvaru kod, kde číslo "x" nahradíme naším ID vytvořeného grafu či tabulky.

Podrobná nastavení najdete zde.

HTML5 Tag Cloud (populární výrazy) – komponenta pro tagování/štítky populárních/vyhledávaných výrazů. Nastavení komponenty se týká výběru kategorií výrazů, zobrazení atd.

DOCMAN – komponenta pro ukládání dokumentů se skládá ze 3 částí: Kategorie, Soubory, Dokumenty. Nejprve si vytvoříme kategorie, které můžeme strukturovat. Poté si do příslušných kategorií nahrajeme soubory, které chceme sdílet s uživateli a následně vytvoříme konkrétní dokument.

docman

NOVÝ DOKUMENT - vytvořit nový dokument > zvolit název > nastavení souboru (vybrat již z uložených či přímo nahrát) > zvolit kategorii > napsat krátký popis, vystihující přiložený dokument

Takto vytvořené dokumenty jsou zpřístupňovány na jednotlivých stránkách prostřednictvím modulu. Tyto moduly jsou využity pro zobrazení právních předpisů ČR, směrnic a nařízení EU a formulářů ve zvolených rubrikách. Moduly umožňují různá nastavení - výběr kategorie dokumentů, počet dokumentů, které se mají zobrazovat, umístění modulu atp.

Freestyle FAQ´s - modul pro často kladené otázky (FAQ) a dále tato komponenta poskytuje terminologický slovník. V komponentě jsou předpřipravené kategorie, které odpovídají rubrikám pro odbornou veřejnost. Novou otázku vytvoříme kliknutím na "Nový". Dotaz zařadíme do příslušné kategorie a poté nastavíme v modulech pro zobrazení konkrétních skupin dotazů v jednotlivých rubrikách.

faq novy

Hotspots – komponenta, která eviduje ocenění v BOZP. Pro vložení nového záznamu či editaci již stávajícího zvolíme z nabídky vlevo položku Locations (Hotspots).

Komponenta compojoom

NOVÝ ZÁZNAM

Pro vložení nového záznamu vybereme tlačítko Nový a vyplníme požadovaná pole a uložíme:

Podrobná dokumentace dostupná zde.

Kunena Forum - diskuzní fórum uživatelů. Toto plnohodnotné fórum lze pohodlně ovládat z administrace, kde nalezneme řadu užitečných nastavení, jako jsou:

 • konfigurace fóra,
 • správa kategorií,
 • správa uživatelů,
 • šablony,
 • správce příloh,
 • statistiky
 • aktualizace fóra,
 • správce pluginů.

kunena nastaveni kat

Podrobná dokumentace dostupná zde.

JooDatabase – integrovaná databáze, která zobrazí data z externí SQL databáze. Vkládání nových záznamů lze povolit z front-endu či přímo v databázi SQL.

AiDaNews 2 – modul, který slouží k efektivnímu zobrazování článků v postranních blocích dle nastavitelných parametrů. V nabídce rozšíření zvolíme Moduly > Vytvořit nový > vybereme AidaNews2 a vyplníme požadovaná pole:

 • název
 • články, které se mají zobrazovat (dle kategorie, všechny
 • počet článků
 • parametry zobrazení
 • nabídky, kde se vybrané články mají zobrazovat
 • atd.

aida new

  pdf Příručka ke stažení (1.83 MB)

Znalostní systém prevence rizik v BOZP je vytvořen v open source redakčním systému Joomla! verze 3.6.5 (prosinec 2017). Systém má dvě části, uživatelskou (frontend) a správcovskou (backend) - tato příručka se vztahuje k uživatelské části. Obsah ZS je rozdělen do dvou úrovní - státní správa a odborná veřejnost, jak je možno vidět na níže uvedeném schématu:

zs bozp

OBSAH příručky

Struktura ZS BOZP

Komponenty a pluginy

Vyhledávání

 

Struktura ZSBOZP

index

Na úvodní stránce ZSBOZP najdete přístupy pro obě úrovně - horizontální menu je určeno pro odbornou veřejnost - zde najdete praktické informace týkající se široké oblasti BOZP. Sekce pro státní správu je umístěna pod tímto horizontálním menu v podobě barevných obdélníků, je tvořena 6 tematickými bloky a 2 vstupy do odborných informačních zdrojů (Encyklopedie BOZP a digitální archiv SAFE).

Nad horizontálním menu najdete aktivní drobečkovou navigaci, která vám usnadní orientaci v celém systému.

Drobečková navigace

Základním stavebním kamenem systému jsou články, které jsou přiřazeny jednotlivým tématům a náležitě otagovány. Na konci každého článku najdete aktivní název kategorie a výpis štítků, které se vztahují k danému článku. Po kliknutí na vybraný štítek se vám zobrazí související články.

Kategorie a štítky

 

Každá webová stránka je tvořena výpisem článků k dané problematice a je doplněna nabídkou v levém a pravém bloku,  která může zahrnovat:
 
 • právní předpisy ČR – zákony, vyhlášky, nařízení vlády
 • evropské předpisy – směrnice, nařízení atd.
 • formuláře - interaktivní PDF či klasická PDF
 • přehled českých technických norem
 • často kladé dotazy
 • nabídku publikací ke stažení
 • tagy – klíčová, které by uživatele mohly zajímat
 • přehled institucí, které se danou problematikou zabývají, a je možné obrátit se na ně s odborným dotazem; zde má uživatel k dispozici stručný popis instituce, kontaktní informace a link na její webové stránky
 • související dokumenty - odkaz na dokumenty k dané tematice, které se nachází na portále BOZPinfo.cz a v digitálním archivu SAFE
 • konkrétní informační dokument (leták, obrazová dokumentace atp.)
 • nabídku příbuzných článků ze systému 

 

Komponenty a pluginy

 Na úvodní stránce najdete po leve straně menu "Užitečné", kde jsou pro vás připraveny následující informační zdroje:

Dále jsou v systému využity komponenty:

 

Právní předpisy ČR a Směrnice a nařízení EU jsou zpracovány v digitálním archivu SAFE. Po rozkliknutí názvu daného právního předpisu se dostane na stránku s informacemi o daném předpisu a možností stažení plného znění předpisu. Nápovědu pro vyhledávání v digitálním archivu najdete v pravém horním rohu vyhledávacího okna. Neznáme-li přesný název, frázi, číslo atp., použijeme zástupný znak "%", např.v poli název zadáme "%262/2006" - výsledek předpisy, které zmiňují (změny) zákoník práce. 

ppcr Safe ppeu

 

V komponentě DOCMAN jsou uloženy i různé formuláře a dokumenty, které lze buď vyplnit online či klasicky vytisknout a vyplnit. Můžete využívat formuláře z následujících oblastí:

 • Nemoci z povolání:formulare
  • Hlášení nemoci z povolání,
  • Odhlášení nemoci z povolání,
  • Vyjádření ke vzniku nemoci z povolání,
  • Závazné pokyny NZIS (Národní registr nemocí z povolání);
 • Pracovní úrazy:
  • Formulář měsíčního výkazu pracovních úrazů,
  • Kniha úrazů,
  • Rozhodnutí o odškodnění pracovního úrazu
  • Záznam o úrazu,
  • Záznam o úrazu – hlášení změn,
  • Záznam o úrazu dítěte,
  • Záznam o jednání odškodňovací komise
 • Pracovnělékařská péče:
  • Lékařský posudek,
  • Lékařský posudek zdravotní způsobilosti - MZ ČR
 • a další:
  • protokol o předání a převzetí lešení,
  • záznam o dopravní nehodě,
  • zkouška na požití alkoholu a jiných návykových látek.

 

Kalendář akcí je zpracován v komponentě iCagenda a najdete zde konané akce typu konference, semináře, výstavy a veletrhy. Díky pluginu této komponenty se po levé straně zobrazuje náhled kalendáře s událostmi pro aktuální měsíc. Jednotlivé události jsou dle typu barevně odlišeny.

 

Výpis všech událostí z kalendáře Plugin kalendář akcí

Náhled události z pluginu kalendáře
Přehled událostí Plugin kalendáře událostí Detail události

 

Publikace ke stažení - modulPublikace ke stažení jsou zpracovány v komponentě Alexandria Book Library. Díky této aplikaci se vám zobrazí přehled publikací, které jsou roztříděny do příslušných kategorií. Každý záznam publikace obsahuje bibliografické údaje spolu s odkazem na stažení plného textu. Vyhledávat v aplikaci můžete dle názvu, podnázvu či kategorie. Dále můžete vaše vyhledávání upřesnit dle názvu autora, roku vydání či kategorie.


Publikace vztahující se ke konkrétním obsahovým kategoriím najdete vždy v příslušné rubrice po levé nebo pravé straně díky modulu Publikace ke stažení.

publikace kniha zaznam
Seznam všech publikací ke stažení Záznam vybrané publikace

 Oborové rešerše - databáze vyhotovených rešerší knihovnou VÚBP, v. v. i. V případě zájmu o rešerši na doposude nezpracované téma, můžete kontaktovat knihovnu.

reserse

Terminologický slovník obsahuje nejdůležitější termíny z oboru BOZP. Lze vyhledávat dle abecedního řazení. Vyskytne-li se daný termín v textu článku, po najetí myší se zobrazí v rámečku jeho definice.

Definice termínu v textu

 

Testy jsou realizovány v komponentě ARI Quiz. Po výběru testu/kvízu, který chcete absolvovat, odpovídáte na otázky dle instrukcí (jedna či více správných odpovědí). Po každé zvolené odpovědi je třeba kliknout na tlačítko uložit a pak pokračovat další otázkou. Po skončení testu/kvízu se zobrazí vyhodnocení odpovědí, test je možné přerušit tlačítkem ukončit či pak následně zopakovat.

Ukázka testu

 

Adresář institucí je zpřístupněn pomocí komponenty JooDatabase, která zobrazí data z  externí SQL databáze. Instituce jsou uspořádány dle názvu, pro snazší orientaci lze vyhledávat dle abecedního řazení a samozřejmě fulltextově z názvu instituce. U každé instituce najdete krátkou charakteristiku, sídlo, telefonní kontakt, email a odkaz na webovou stránku.

adresar zaznam adresar
Adresář institucí Detail záznamu

 

 

faqFAQ KATEGORIE

Často kladené dotazy - FAQs jsou zpřístupněny díky komponentě Freestyle FAQs. Dotazy jsou vytvořeny pro tematické kategorie, k nimž byly tyto otázky dostupné a kromě hlavní stránky jsou zobrazeny v souvisejících rubrikách. Dotazy z praxe jsou přebírány z portálu BOZPinfo.cz, na který jsou linkovány odpovědi, neboť jde o "živá" témata a v průběhu času mohou vznikat na daná témata různé reakce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapová aplikaceMapová aplikace ocenění v BOZP je zrealizována v komponentě Hotspots, kde jsou evidovány  společnosti v České republice, které získaly ocenění Bezpečný podnik, Podnik podporující zdraví, BOZP profesionál, Profesionál koordinátor BOZP na staveništi a Správná praxe. Každý záznam obsahuje základní informace o subjektu s odkazem na webové stránky, datem certifikace a případně dalšími podrobnostmi. Vzhledem k tomu, že některé subjekty vlastní více ocenění, jsou v mapce znázorněny štítky s barevnými kombinacemi (např. bp ppz profbozp).

bp  Bezpečný podnik (bats)- platnost osvědčení je 3 roky 

zp  Správné praxe (blast)

ppz  Podnik podporující zdraví (army) - platnost osvědčení je 3 roky

profeskoo  Profesionál BOZP (profbozp)

profes   Profesionál - koordinátor BOZP na staveništi (atv)

Fulltextově můžete vyhledávat v názvech a popisech subjektů či si dané subjekty vyfiltrovat dle zvoleného ocenění. 

Příklad: Chci zobrazit všechny podniky, které získaly ocenění Bezpečný podnik. oceneni filtr

 1. Rozkliknout záložku Filtry
 2. Zaškrtnout všechny možnosti, kde se vyskytuje název Bezpečný podnik či BP v kombinaci s jinými oceněními
 3. Kliknout na Ukaž ocenění

Modul této komponenty zobrazí všechny oceněné subjekty. Po rozkliknutí se zobrazí detailní informace k vybranému subjektu.

Detail záznamu oceněného subjektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

Vyhledávání v systému je založeno na fulltextovém principu - na základě vašeho dotazu systém prohledá veškeré uložené články, štítky, často kladené dotazy, databázi kontaktů, názvy právních předpisů, obrázky, události v kalendáři, terminologický slovník a aplikaci pro evidenci oceněných subjektů.

hledat

Vyhledávání najdete na dvou místech v pravé horním rohu  či spodní části stránky. Do rámečku napíšete hledaný výraz a kliknete na lupu, která zešedne či tlačítko filtrovat. Hledané výrazy můžete zadávat jak s diakritikou, tak bez diakritiky.  Po vyhodnocení dotazu se zobrazí tabulka s výsledky, které můžete dále modifikovat:

vyhledavani

 • Volba, zda z hledaného termínu použít všechna slova, jakékoli slovo či přesnou frázi
 • Volba, v jakých zdrojích budete hledat (články, štítky, kalendář atd.)
 • Volba, jak chcete výsledky řadit (nejnovější, nejstarší, abecedně atd.)
 • Volba, kolik výsledků chcete zobrazit

 

 

 

 

 

 

 

  

pdf Příručka ke stažení (2.23 MB)