Filtrovat

Jak zajistit BOZP dobrovolníkům? V období nedávného nouzového stavu řada dobrovolníků pomáhala například seniorům, téma je stále aktuální. Problematiku upravuje zákon o dobrovolnické službě, kde se uvádí, že pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy. Ne všechny organizace využívající dobrovolníky však spadají pod tento zákon.

2. příběh kampaněDruhý příběh kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI je zaměřen na vážný pracovní úraz – rozdrcení ruky strojem.

Zaměstnanec pracoval na dvouválcovém kalandru, přičemž došlo k prověšení pryže na válci. Postižený se snažil levou rukou prověšený kus pryže dostat zpět na válce. Vzhledem k větší hmotnosti prověšené pryže se nepovedlo postiženému dostat pryž na válec a pryž se svoji váhou vrátila do protipohybu válců, a zachytila tak levou ruku postiženého. Při snaze vyprostit svou levou ruku si postižený pomohl pravou rukou, čímž došlo, že se obě ruce dostaly mezi válce kalandru. Po jeho výkřiku spolupracovník zatáhl za bezpečnostní páku stroje a vypnul zařízení. Za pomocí ostatních zaměstnanců byly roztaženy válce kalandru a postižený byl vyproštěn. Postižený byl převezen na chirurgické oddělení. Utrpěl rozdrcení prstů levé horní končetiny a pohmoždění prstů pravé horní končetiny. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

2. příběh kampaněTřetí příběh kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI je zaměřen na smrtelný pracovní úraz - pád ze žebříku.

V den úrazu pracovník prováděl opravu rozbočovací krabice elektrické instalace.  Vzhledem k tomu, že tyto rozvody se nacházejí ve výšce 6,30 m, použil hliníkový žebřík o délce 7 m, a to tak, že si žebřík opřel o kovový žlab elektrického vedení. Vylezl na žebřík, kde pomocí kapesního nožíku a elektrických svorek opravoval elektrické vedení. Při této práci byl muž zřejmě zasažen elektrickým proudem, došlo k jeho pádu ze žebříku na betonovou podlahu výrobní haly, kde si způsobil zranění neslučitelná se životem. Vzhledem k prostorovému uspořádání místa vzniku pracovního úrazu tělo postiženého bylo nalezeno až druhý den. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

2. příběh kampaněČtvrtý příběh kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI je zaměřen na  závažný pracovní úraz - zasažení manipulovaným břemenem.

K úrazu došlo při manipulaci s polypropylénovou válcovou plastovou šachtou, která byla manipulována pomocí hydraulického ramene hloubkové lopaty stavebního stroje, na kterém byla šachta zavěšena pomocí dvou popruhů, které však nebyly určeny k vázání břemen. Ramenem stavebního stroje bylo manipulováno se šachtou, až byla 0,7 – 1 m nad upraveným dnem výkopu. Poté do prostoru sešel pracovník a snažil se do této šachty zasunout vodovodní rouru. Stál za šachtou tak, že z bagru na něj nebylo vidět, a tak komunikaci zajišťoval jeho kolega, který stál z boku a viděl na něj i na obsluhu pracovního stroje. Ve chvíli, kdy se pracovník ještě snažil dostat vodovodní rouru do šachty, praskl jeden popruh a šachta o hmotnosti 150 kg se zhoupla a spadla šikmo do středu výkopu směrem na pracovníka. Zasáhla ho do hlavy a odhodila jej na stěnu výkopu. Zaměstnanec utrpěl zranění hlavy, páteře a pohmožděniny. Pracovní úraz byl hodnocen jako chyba v plnění povinností zaměstnavatele.

2. příběh kampaněPátý příběh kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI je zaměřen na  závažný pracovní úraz - těžká devastace palce strojem

Pracovní úraz se stal při ohýbání plechu. Pracovnice prováděla obsluhu tvářecího stroje motorické ohýbačky na oddělení přípravy kovo. Stroj obsluhovala společně s kolegyní, která ovládala nožní ovládač stroje a ona přidržovala na opačné straně ohýbací lišty rozvinutý tvar plechu pro součást „podlahový práh“, který má šířku 150 mm, délku 2 633 mm, úhel 130°. Při ohýbání podlahového prahu se pracovnice opřela levou rukou o levý štít stroje, při pohybu kloubu ohýbací desky (na vnitřní straně levého štítu) došlo k zachycení rukavice na levé ruce a vtažení palce levé ruky do mezery mezi štít stroje a kloub, což mělo za následek převrácení palce a jeho těžkou devastaci.

Interaktivní poster PÚ 2018V roce 2018 došlo k mírnému poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2017. Stalo se 123 smrtelných pracovních úrazů, což je o 28 případů více než v roce 2017. V letech 2009-2018 došlo u pojištěných mužů ke zvýšení počtu o 7 %, zatímco u žen došlo ke zvýšení o 16 %. Pojištěné osoby v roce 2018 byly tak již evidovány v poměru ženy 49,5 % - muži 50,5 %.

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2018 vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco hodnoty absolutních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti mírně klesly, hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti meziročně významně vzrostly. Počet pojištěnců byl v roce 2018 nejvyšší po roce 1998. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy se od hodnot roku 2016 příliš nelišil.

V roce 2018 bylo vykázáno 123 smrtelných pracovních úrazů, což je o 28 případů více než v roce 2017. V prvních deseti letech existence České republiky (1993 2002) tento počet činil 200 300 případů za rok (průměrně 250). Dále v letech 2003 2016 se již počet dostal pod hranici 200 případů a pohyboval se v rozmezí 100 200 případů za rok (průměrně 142). V roce 2017 se tak poprvé v historii dostal počet pod hranici 100 případů za rok. Velký nárůst počtu případů v roce 2018 byl způsoben především značným počtem hromadných úrazů způsobených jen třemi událostmi.

 

Interaktivní poster PÚ 2018

V roce 2019 došlo k mírnému poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2018. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné pracovní úrazy nebyly již od roku 2012 statisticky sledovány (NemÚr - ČSÚ). V letech 2010-2019 došlo u pojištěných mužů ke zvýšení počtu o 7 %, zatímco u žen došlo ke zvýšení o 13 %. Pojištěné osoby v roce 2019 byly tak evidovány v poměru ženy 49,6 % - muži 50,4 %.

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2019 vyznačovala shodným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Hodnoty většiny ukazatelů celkové pracovní úrazovosti a ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti meziročně klesly. Počet pojištěnců byl v roce 2019 nejvyšší po roce 1998.

V roce 2019 bylo vykázáno 95 smrtelných pracovních úrazů, což je o 28 případů méně než v roce 2018. V prvních deseti letech existence České republiky (1993-2002) tento počet činil 200-300 případů za rok (průměrně 250). Dále v letech 2003-2016 se již počet dostal pod hranici 200 případů a pohyboval se v rozmezí 100-200 případů za rok (průměrně 142). V roce 2017 se tak poprvé v historii dostal počet pod hranici 100 případů za rok a v roce 2019 se tento rekord zopakoval. Velký nárůst počtu případů v roce 2018 byl způsoben především značným počtem hromadných úrazů způsobených pouze třemi událostmi.