Filtrovat

Výraz „podcasting“ se užívá ve významu „způsob šíření audioinformací“ čili zvukových informací, „způsob šíření informací zvukem“, „převod textu na zvuk“. Podcasty budou zpracovány pro celkem tři okruhy, které byly řešitelskou skupinou vybrány pro jejich adekvátnost v rámci projektu samotného, ale i díky aktuálnosti tématu v zahraničních i místních médiích.

V připravovaných podcastech se budeme věnovat vedle otázek rizika zranění při hře (realizuje sportovní lékař působící u fotbalové reprezentace) rizikům spojených s psychickou stránkou a stresem v době opatření COVID-19 (realizuje odborník na /pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické odolnosti), také dopadům zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19 u hráčů a členů realizačního týmu (realizuje právník se specializací na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a pracovní právo).

oira 3webČeská republika má další 3 odvětvové nástroje OiRA: 

O 3,4 procenta budou od 1. ledna 2019 navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Vláda potřebná nařízení schválila na svém jednání 3. prosince 2018.