Filtrovat

V roce 2016 vyšel zákon č. 88/2016 Sb. - dlouho očekávaná novela zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která se významně dotkla činnosti odborně způsobilých osob v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na staveništi. Nastala jim povinnost vést písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti opatřený svým jménem a vlastnoručním podpisem a opatřit svým jménem a vlastnoručním podpisem také zpracované dokumenty související s výkonem této činnosti. Největší dohady vyvolalo ustanovení ohledně kvalifikace koordinátora, který nyní musí mít střední vzdělání s maturitou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření.