Kategorie:

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2021 a dále jejich vývojem od roku 2012. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

Kategorie:

V roce 2021 došlo k nárůstu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2020. Pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti a smrtelné pracovní úrazy nebyly již od roku 2012 statisticky sledovány (NemÚr ─ ČSÚ). V letech 2012–2021 došlo u pojištěných mužů ke zvýšení počtu o 3 %, zatímco u žen došlo ke zvýšení o 7 %. Tím došlo k vyrovnání počtu pojištěných osob mezi ženy a muže rovným dílem (50,0 % ku 50,0  %).

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2021 vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a smrtelné pracovní úrazovosti. Hodnoty absolutních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti stouply, ale hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti meziročně klesly. Od roku 1998 byl nejvyšší počet poijištěnců evidován v roce 2019. Od roku 2014 počet pojištěnců rostl. V roce 2020 byl ale zaznamenán mírný pokles (o 0,9 %) a v roce 2021 mírný nárůst (o 0,4 %).