• rozumět principům řízení bezpečnosti v organizaci,
  • orientovat se v právních předpisech a odborných doporučeních,
  • schopen specifikovat faktory ovlivňující způsob řízení a úlohu jednotlivých článků řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku,
  • v praktické rovině znát - postupy řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku a moderní přístupy prevence nehod a poškození zdraví při práci.