Filtrovat

obecne zhodnoceni1 MediumNástroj OBECNÉ ZHODNOCENÍ pomůže k lepší orientaci v problematice BOZP a PO. Zaměřuje se hlavně na kontrolu plnění základních povinností v BOZP a PO, které jsou vyžadovány právními předpisy České republiky.

Je to základní nástroj, na který navazují další oborově a profesně zaměřené nástroje a je určen především pro malé podniky (s méně než 50 zaměstnanci) a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Lze jej však použít i pro další podnikající subjekty.

Plakát ke stažení zde.

bozp prace z domova v1 webAktualizace letáku s přehledem základních doporučení pro zaměstnavatele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z domova.