Úvod

ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice z listopadu 2021.

ČSN EN IEC 62841-2-3 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky. S účinností od 3. 5. 2025 se zrušuje ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky z ledna 2012.

ČSN EN IEC 62841-3-7 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily.

ČSN EN IEC 62841-4-3 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-3: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy. S účinností od 6. 8. 2025 se zrušuje ČSN EN 60335-2-77 ed. 3 (36 1045) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou ze srpna 2011.

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv z listopadu 2020.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2021

ČSN P ISO/TS 20559 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení.

ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy z října 2021.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice+).

ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků+).

ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod ze září 2011.

ČSN EN 1034-1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1034-1+A1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky z června 2010.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2021

ČSN EN IEC 61010-2-030 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení -  Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody. S účinností od 2. 4. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-030 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody ze srpna 2011.

ČSN EN 60335-2-21 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody. S účinností od 18. 6. 2024 se zrušuje ČSN EN 60335-2-21 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody z ledna 2004.

ČSN EN IEC 60335-2-32 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče. S účinností od 21. 12. 2023 se zrušuje ČSN EN 60335-2-32 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče z března 2004.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy z června 2004.

ČSN EN 1459-9 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen.

ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace+).

ČSN EN 1501-1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 1501-1+A1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním z prosince 2015.

ČSN EN 1501-2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 1501-2+A1 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku z května 2010.

ČSN EN 1501-3 ed. 2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 1501-3 (30 0350) Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu ze září 2008.

ČSN EN 1501-5 ed. 2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 1501-5 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu z dubna 2012.

ČSN EN 17347 (30 7102) Silniční vozidla - Stroje pro montáž a demontáž pneumatik vozidel - Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z listopadu 2018.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2021

ČSN EN 416 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 416 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost z dubna 2020.

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu z ledna 2014.

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. S účinností od 22. 1. 2024 se zrušuje ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry z května 2016.

ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 54-3 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení z května 2017. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení z července 2019.

ČSN EN IEC 61010-2-202 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů. S účinností od 10. 12. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-202 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů z října 2017.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník z června 2020.

ČSN EN 1829-1 (11 7911) Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1829-1 (11 7911) Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky ze září 2010.

ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky z května 2009.

ČSN EN 12463 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelné příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12463 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky ze srpna 2015.

ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14387+A1 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení z července 2008.

ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení z dubna 2001.

ČSN EN ISO 19734 (83 2414) Ochrana očí a obličeje - Návod pro výběr, použití a údržbu.

ČSN EN ISO 21912 (83 8324) Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 8. 2021

ČSN EN 12385-3 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12385-3 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu z června 2021.

ČSN EN IEC 63115-2 (36 4373) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích - Část 2: Bezpečnost.

ČSN EN IEC 62485-6 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace.

ČSN EN ISO 19085-12 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1218-1+A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem z února 2010;  ČSN EN 1218-2+A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy z prosince 2009; ČSN EN 1218-5+A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem z března 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12609 (27 8503) Mobilní domíchávače - Bezpečnostní požadavky.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2021

ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot. S účinností od 31. 8. 2022 se zrušuje ČSN EN 54-5 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot z dubna 2017. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot z února 2019.

ČSN EN IEC 62485-5 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií.

ČSN ISO 25119-1 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-1 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj ze září 2019.

ČSN ISO 25119-3 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-3 (47 0068) Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software ze září 2019.

ČSN ISO 25119-4 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-4 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy ze září 2019.

ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky z června 2020.

ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky z dubna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-4 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny.

ČSN EN 1459-5 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Rozhraní pro připojení.

ČSN EN 15746-2 (28 1007) Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15746-2+A1 (28 1007) Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky z května 2012.

ČSN EN 1804-1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-1+A1 (444421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky ze srpna 2010.

ČSN EN 1804-2 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-2+A1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce ze srpna 2010.

ČSN EN 1804-3 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládací systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-3+A1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy ze srpna 2010.

ČSN EN 1004-1 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost ze srpna 2005.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2021

ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.

ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva z dubna 2020.

ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči ze září 2020.

ČSN EN 1673 (51 2570) Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1673+A1 (51 2570) Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky z června 2010.

ČSN EN 1974 (51 3510) Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1974+A1 (51 3510) Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z března 2010.

ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z března 2021.

ČSN EN 16516+A1 (72 8012) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16516+A1 (72 8012) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z února 2021.

ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí z listopadu 2020.

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) z října 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12385-3 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu+); Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12385-3+A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu z prosince 2008.

ČSN EN 13155 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen+); Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13155+A2 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen ze září 2009.

ČSN EN 17076 (27 0212) Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky+).

ČSN EN 13819-1 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13819-1 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení ze srpna 2003.

ČSN EN 13819-2 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13819-2 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení ze srpna 2003.

ČSN EN 352-1 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-1 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

ČSN EN 352-2 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-2 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu.

ČSN EN 352-3 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-3 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu z června 2003.

ČSN EN 352-4 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-4 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem z prosince 2001.

ČSN EN 352-5 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-5 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku ze srpna 2003.

ČSN EN 352-6 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-6 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením ze srpna 2003.

ČSN EN 352-7 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-7 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí ze srpna 2003.

ČSN EN 352-8 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-8 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů z prosince 2008.

ČSN EN 352-9 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením.

ČSN EN 352-10 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů.

ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody z ledna 2020.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 5. 2021

ČSN EN 419 (06 0218) Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 419 (06 0218) Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost z dubna 2020.

ČSN EN 50488 (33 3581) Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická ochranná opatření pro práci na systému trakčního vedení nebo v jeho blízkosti a/nebo v jeho zpětném obvodu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku z dubna 1998.

ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku ze srpna 1998.

ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby z října 2017.

ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob z října 2017.

ČSN EN 15571 (27 7990) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15571 (27 7990) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu z července 2015.

ČSN EN 16564 (27 8001) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16564 (27 8001) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC) z července 2015.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. 2021

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 3 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska*). S účinností od 23. 7. 2023 se zrušuje ČSN EN 61969-3 ed. 2 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska z července 2012.

ČSN EN IEC 62841-2-6 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva. S účinností od 10. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-6 ed. 2 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva z listopadu 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62443-3-2 (18 0304) Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému.

ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí+).

ČSN EN IEC 62790 ed. 2 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky. S účinností od 19. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 62790 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky ze srpna 2015.

ČSN EN 12042+A1 (51 2515) Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12042 (51 2515) Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje na těsto - Bezpečnostní a hygienické požadavky z října 2014.

ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z června 2011.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2021

ČSN ISO 20816-9 (01 1412) Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky.

ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1459-1 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením z listopadu 2019 a ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením ze září 2020.

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. S účinností od 28. 2. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-20 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů z května 2015. Dále se zrušuje ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů ze srpna 2020.

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. S účinností od 28. 2. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-50 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent z května 2015. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent ze srpna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16307-1 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16307-1+A1 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů z února 2016.

ČSN EN 1175 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické/Elektronické vybavení+).

ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy+).

ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru+).

ČSN EN ISO 19014-4 (27 8017) Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému.

ČSN EN 16486+A1 (27 8403) Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16486 (27 8403) Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky z dubna 2015.

ČSN EN 1837 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1837+A1 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů z května 2010.

ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče z října 2015.

ČSN EN 17353 (83 2821) Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky. S účinností od 31. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 1150 (83 2821) Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky z ledna 2000.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2021

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky z října 2020 a ČSN ISO 20712-1 (01 8023) Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech ze srpna 2009.

ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody ze září 2020.

ČSN EN ISO 14116 (83 2751) Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14116 (83 2751) Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene z února 2016.

ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla z dubna 2020.

ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami z května 2020.

ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh z ledna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 20430 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky. S účinností od 31. 7. 2022 se zrušuje ČSN EN 201 ed. 2 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky z června 2010.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 12. 2020

ČSN EN 13525 (47 6003) Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13525+A2 (47 6003) Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost z května 2010.

ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) z října 2020.

ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje z října 2020.

ČSN EN ISO 19085-13 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním z prosince 2020. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1870-4 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním ze září 2012.

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky z února 2010.

ČSN EN 1335-2 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky z prosince 2020. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1335-2 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky z června 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8850) Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1525 (26 8850) Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky bez řidiče a jejich systémy z června 1998.

ČSN EN 1009-1 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody.

ČSN EN 1009-2 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky.

ČSN EN 1009-3 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení.

ČSN EN 1009-4 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení.

ČSN EN 1009-5 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu.

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece. S účinností od 11. června 2023 se zrušuje ČSN EN 60519-8 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece z června 2006.

ČSN EN IEC 62282-2-100 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost. S účinností od 11. června 2023 se zrušuje ČSN EN 62282-2 ed. 2 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků z prosince 2012.

ČSN EN 16662-1 (63 1913) Silniční vozidla - Doplňková zařízení pro zajištění přilnavosti pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost a provedení.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 11. 2020

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. S účinností od 21. 6. 2022 se zrušuje ČSN EN 61558-1 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky z července 2006 a ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky z listopadu 2019.

ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů. S účinností od 22. 5. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů ze srpna 2015.

ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely. S účinností od 22. 5. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely z listopadu 2015.

ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily. S účinností od 20. 4. 2024 se zrušuje ČSN EN 62841-3-9 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily z května 2016.

ČSN EN IEC 63056 (36 4328) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie*).

ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy z října 2017.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16990 (30 7209) Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení nepodléhající schválení typu pro použití na pozemních komunikacích - Čtyřkolová terénní vozidla (SbS, SxS, SSV) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

ČSN EN IEC 62933-5-2 (36 4500) Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě - Elektrochemické systémy.

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv. S účinností od 31. 5. 2021 se zrušuje ČSN EN ISO 4254-6 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv z dubna 2010.

ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí ze srpna 2011.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2020 

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (33 0150) Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky. S účinností od 10. 4. 2023 se zrušuje ČSN EN 61293 (33 0150) Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky z prosince 1996.

ČSN EN 61482-2 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky.

ČSN EN IEC 62932-2-2 (36 4386) Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN IEC 62984-2 (36 4387) Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky*).

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.

ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.

ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene ze srpna 2017.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky z prosince 2012.

ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky z června 2009.

ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví z července 2013.

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 2023-04-15 se zrušuje ČSN EN 60519-1 ed. 4 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky z listopadu 2015.

ČSN EN IEC 60695-1-12 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost.

ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)+).

ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 940+A1 (49 6129) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo ze srpna 2012.

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni). S účinností od 2021-04-30 se zrušuje ČSN EN 407 (83 2326) Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni).

ČSN EN ISO 15384 (83 2803) Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15614 (83 2803) Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2020

ČSN ISO 16092-2 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.

ČSN ISO 16092-4 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.

ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701) LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. S účinností od 18. 12. 2022 se zrušuje ČSN EN 62031 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost z dubna 2009.

ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.

ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 21904-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Obecné požadavky z ledna 2017.

ČSN EN ISO 21904-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Požadavky na zkoušení a značení z listopadu 2013.

ČSN EN ISO 21904-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic ze září 2009.

ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením+).

ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky z března 2013.

ČSN EN ISO 16972 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy z ledna 2000.

ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 420+A1 (83 2300) Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení z června 2010.

ČSN EN ISO 18526-1 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-2 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-4 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy.

ČSN EN ISO 20024 (83 8206) Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích.

ČSN EN 17109 (94 2404) Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. a 7. 8. 2020

ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou z dubna 2020.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana ze září 2019.

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z března 2020. S účinností od 18. července 2022 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z ledna 2011.

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů z února 2020. S účinností od 31. srpna 2021 se zrušuje ČSN EN 81-80 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů z června 2004.

ČSN EN 62841-4-1 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily. S účinností od 13. března 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-13 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily z prosince 2009.

ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače ze září 2019.

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky z ledna 2020.

ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) z prosince 2019.

ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky z března 2019.

ČSN EN 17169 (76 3505) Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe. 

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci z dubna 2020.

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi z dubna 2020.

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice z dubna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16905-2 (06 1530) Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost.

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů+).

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent+)

ČSN EN ISO 18526-3 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2020

ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník ze září 2018.

ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou ze září 2019.

ČSN EN 12965 ed. 2 (47 0210) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost. S účinností od 31. 12. 2020 se zrušuje ČSN EN 12965+A2 (47 0210) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost z února 2010.

ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží z ledna 2019.

ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech z února 2016.

ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší z ledna 2020.

ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla z ledna 2020.

ČSN EN ISO 14971 (85 5231) Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14971 (85 5231) Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky z prosince 2012.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a přímé brusky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky ze srpna 2010.

ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12301+A1 (69 1286) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky z června 2009.

ČSN EN 13819-3 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda.

ČSN EN 510 (83 2772) Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 510 (83 2772) Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi z května 1995.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2020 

ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku. S účinností od 7. srpna 2022 se zrušuje ČSN EN 61482-1-1 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni z března 2010.

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. S účinností od 28. února 2022 se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika z ledna 2012.

ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické práškové nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky ze září 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12413+A1 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva z července 2011.

ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 474-1+A5 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky z července 2018.

ČSN EN 15493 (65 0120) Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15493 (65 0120) Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti z dubna 2008.

ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1612-1+A1 (69 1287) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky z února 2009.

ČSN EN 15154-5 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře.

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci z července 2015.

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi z června 2014.

ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí z května 2013.

ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou z února 1997 a ČSN EN 381-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Požadavky pro ochranu nohou z února 1997.

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou z února 2000 a ČSN EN 381-7 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou z února 2000.

ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla z prosince 2008.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 3. 2020 

ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy z listopadu 2005.

ČSN ISO 20816-8 (01 1412) Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10816-8 (01 1412) Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 8: Pístové kompresory z prosince 2014.

ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
zvuku
. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu ze srpna 2019.

ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu ze srpna 2019.

ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky z října 2019.

ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů - Principy navrhování ze září 2019.

ČSN EN 13832-2 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-2 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi z června 2019.

ČSN EN 13832-3 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-3 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi z června 2019.

ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr z října 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik+). S účinností od 18. července 2022 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z ledna 2011.

ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-4 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace z října 2017.

ČSN EN 50499 ed. 2 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. S účinností od 20. srpna 2022 se zrušuje ČSN EN 50499 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím z října 2009.

ČSN EN 1114-3 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1114-3+A1 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení z června 2009.

ČSN EN 15154-6 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích.

ČSN EN 13098 (83 3624) Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13098 (83 3624) Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů z května 2001.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 2. 2020

ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních z dubna 2016.

ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost z prosince 2019.

ČSN EN 12733 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12733 ed. 2 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost z dubna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů+).

ČSN EN 14382 (38 6450) Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14382+A1 (38 6450) Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně ze září 2009.

ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky+) Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky z prosince 2001.

ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím z července 2008.

ČSN EN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic z května 1997.

ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů z dubna 2011.

ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky z května 2006.

ČSN EN 15659 (91 6032) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15659 (91 6032) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně z listopadu 2009.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2020

ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost (ISO 10517:2009) z dubna 2010.

ČSN EN 12012-4 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory z června 2009.

ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET) z října 2019.

ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti ze srpna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+).

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 859+A2 (49 6126) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem z listopadu 2012; ČSN EN 860+A2 (49 6127) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky z listopadu 2012; ČSN EN 861+A2 (49 6128) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky listopadu 2012.

ČSN EN ISO 22568-1 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky. Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 22568-2 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky z ledna 2020, ČSN EN ISO 22568-3 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020 a ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020 zrušuje ČSN EN 12568 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a metody zkoušení pro tužinky a vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2011.

ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-8 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou z července 1998; ČSN EN 381-9 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou z července 1998.

ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-10 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla z května 2003; ČSN EN 381-11 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11: Požadavky na chrániče
horní části těla z května 2003.

ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh.

ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1076 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody z července 2010.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Archiv vydaných norem