Úvod

Průvodce samotestováním na covid-19 ve firmách
Covid-19: posuzování karantény
Covid-19 a sportovní aktivity
Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid‑19
OSHwiki - COVID-19: návrat na pracoviště: přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků
OiRA - online nástroj zabraňující šíření COVID-19 na pracovišti
Příprava pracoviště na covid-19
Jak nasadit, používat, sundat a zlikvidovat ústní roušku
Informace o ochraně dýchadel
Koronavirus - pracovněprávní souvislosti a příprava pracoviště na onemocnění COVID-19
Manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19 
Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
Doporučení pro zajištění BOZP při práci z domova
COVID-19: NÁVRAT NA PRACOVIŠTĚ - Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků
ZAMĚSTNAVATELÉ A PANDEMIE – OTÁZKY A ODPOVĚDI
Covid-19 vs. chřipka
Dezinfekce prostředí ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních potenciálně kontaminovaných SARS-CoV-2
Zvládání stresu během koronaviru
Hygiena rukou

 

Info ke koronaviru: