Úvod

Nová pravidla směřující k vyšší bezpečnosti práce s takzvanými vyhrazenými technickými zařízeními, při níž dochází i k velice vážným pracovním úrazům, dnes podpořili senátoři. „Ochrana pracovníků, kteří každý den přicházejí do kontaktu s velmi nebezpečnou technikou, je pro nás důležitá,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), jejíž resort zákon připravil.

Cílem úpravy zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení je zakotvit oblast bezpečnosti provozu těchto zařízení moderním způsobem, protože se doteď tato oblast řídila v mnoha ohledech překonanými právními předpisy. „Jsem opravdu velmi ráda, že se konečně povedlo prosadit tento zákon. Považuji za velmi důležité, že se při jeho tvorbě podařilo najít společnou řeč všech stran, kterých se zákon týká, včetně sociálních partnerů. Na zákonu s námi spolupracovala například i Hospodářská komora, Rada vlády BOZP i Státní úřad inspekce práce. Schválený návrh je proto velmi komplexní a detailně prodiskutovaný. S provozem vyhrazených technických zařízení, bohužel, souvisí řada velmi vážných pracovních úrazů, s těžkými následky, často i smrtelnými. Proto je nezbytné přinést změny, které přispějí k lepší ochraně zdraví zaměstnanců,“ vysvětlila ministryně Jana Maláčová.

S ohledem na technický pokrok bylo třeba dnes platnou právní úpravu zásadně aktualizovat a upravit nově. Předložená změna zákona vychází ze zhodnocení stávajícího právního stavu a z poznatků získaných praktickou aplikací pravidel. Především by měla zvýšit ochranu a bezpečnost zdraví při práci, ať se jedná o větší bezpečnost obecně, nižší úrazovost, méně smrtelných úrazů, přizpůsobování se modernizaci a změně technologií, nebo o jednoznačnou úpravu odborných způsobilostí osob, které v dané oblasti na vyhrazených technických zařízeních pracují. Zákon s sebou přináší také snížení administrativní zátěže a úpravu výkonu státní správy v dané oblasti. Vyhrazená technická zařízení při nesprávném použití nebo při nevhodném provozování představují závažné riziko ohrožená životů a zdraví osob, majetku i životního prostředí. Tato právní norma nyní zamíří k podpisu prezidentem republiky. Zákon pak bude účinný od 1. července 2022.

Tiskové oddělení MPSV