Úvod

elaEvropský úřad pro pracovní záležitosti zahajuje kampaň Práva pro všechna roční období s cílem zlepšit informace poskytované na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU pracovníkům a zaměstnavatelům, kteří se zabývají sezónní prací ve všech zemích EU.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce zapojilo do kampaně #Rights4AllSeasons Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA), jejímž cílem je připomenout práva sezónních pracovníků, podpořit zaměstnavatele při plnění jejich povinností a zajistit spravedlivé podmínky zaměstnávání.

Každý rok se po celé Evropě SEZONNÍ PRACOVNÍCI přesouvají do jiné země EU za prací.

Každý rok se v EU najímá odhadem 1 MILION sezonních pracovníků, zejména na práci v zemědělství.

Na sezonní pracovníky spoléhá také mnoho dalších DŮLEŽITÝCH ODVĚTVÍ EKONOMIKY EU.

Evropská unie vytvořila PRÁVA A POVINNOSTI týkající se mobilní práce, aby tato probíhala férovým a bezpečným způsobem.

Tato pravidla se vztahují na SEZONNÍ PRACOVNÍKY VE VŠECH ZEMÍCH EU.

Evropské a vnitrostátní orgány po celé EU společně se sociálními partnery mají SDÍLENOU ODPOVĚDNOST…

…za zajištění BEZPEČNÝCH A FÉROVÝCH PRACOVNÍCH PODMÍNEK pro všechny.

Pracovníci a zaměstnavatelé musí znát svá PRÁVA A POVINNOSTI…

…a měli by vědět o PODPOŘE, která je jim DOSTUPNÁ.

Přesně to je cílem kampaně RIGHTS FOR ALL SEASONS, kterou vede EVROPSKÝ ÚŘAD PRÁCE.