hygena rukouPředstavujeme vám další novou publikaci – Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Tento informační materiál je výstupem výzkumného úkolu V06-S4 Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výraz „podcasting“ se užívá ve významu „způsob šíření audioinformací“ čili zvukových informací, „způsob šíření informací zvukem“, „převod textu na zvuk“. Podcasty budou zpracovány pro celkem tři okruhy, které byly řešitelskou skupinou vybrány pro jejich adekvátnost v rámci projektu samotného, ale i díky aktuálnosti tématu v zahraničních i místních médiích.

V připravovaných podcastech se budeme věnovat vedle otázek rizika zranění při hře (realizuje sportovní lékař působící u fotbalové reprezentace) rizikům spojených s psychickou stránkou a stresem v době opatření COVID-19 (realizuje odborník na /pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické odolnosti), také dopadům zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19 u hráčů a členů realizačního týmu (realizuje právník se specializací na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a pracovní právo).

oira 3webČeská republika má další 3 odvětvové nástroje OiRA: