Úvod

Při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolouvytvořila agentura EU-OSHA nové informační přehledy o dvou důležitých tématech v této oblasti.

Praktické nástroje a pokyny týkající se nebezpečných látek na pracovištích se zabývají důležitostí takovýchto zdrojů při omezování expozice pracovníků škodlivým látkám. Popisuje a odkazuje na mnoho stávajících nástrojů z databáze, které se mohou použít k účinnému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přehled Vyráběné nanomateriály na pracovišti poskytuje informace a poradenství při řízení rizik souvisejících s touto rychle se vyvíjející technologií. Nanomateriály se používají v mnoha odvětvích a mohou mít celou řadu toxických účinků. Tento nový informační přehled přináší základní fakta.

Navštivte internetové stránky kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Převzato z: https://osha.europa.eu/cs/highlights/new-infosheets-nanomaterials-and-practical-tools-manage-dangerous-substances

Comments are now closed for this entry