Úvod

logo oraPři příležitosti evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásilPři příležitosti evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásilVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstvo práce asociálních věcí další, v pořadí již 3. ročník soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTORBOZP NA STAVENIŠTI.

 

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkáchInformace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkáchVÚBP, v. v. i. - http://www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp/.

Comments are now closed for this entry