Úvod

PPZ newMinisterstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje soutěž o titul Podnik podporující zdraví roku 2021. 

Do soutěže se mohou přihlásit všechny podniky a organizace, které jsou českými právními subjekty. Předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců v organizaci, a to jak povinná součást této péče daná legislativou České republiky, tak součást nadstavbová, což jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti.

Podmínkou soutěže je, aby organizace měla dobře ošetřenou oblast ochrany zdraví na pracovišti podle právních předpisů ČR a plnila všechna kritéria v této oblasti na 100 %. Dále se musí aktivně věnovat oblasti podpory zdraví svých zaměstnanců, monitorovat její výsledky a usilovat o její zlepšování.

Organizace doručí řádně vyplněnou přihlášku na adresu:

Státní zdravotní ústav
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
Šrobárova 49/48
100 00  Praha 10

nejpozději do 31. 3. 2021. Přílohou přihlášky bude písemná forma Projektu podpory zdraví v organizaci, vypracovaná v souladu s Kritérii kvality podpory zdraví na pracovišti, a vyplněný Dotazník pro sebehodnocení, které najdete spolu s podrobnějšími informacemi k soutěži na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.