Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., u příležitostí konání osvětové kampaně ke zlepšení postojů a přístupů mládeže coby budoucí pracovní síly k otázkám BOZP, na podporu zvyšování úrovně bezpečnosti práce a zároveň zvyšování kultury bezpečnosti na všech typech pracovišť vyhlašuje soutěž pro středoškoláky Na bezpečnost s humorem.
 
Cílem soutěže pořádané v rámci kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ je zvýšit a prohloubit informovanost mládeže o rizicích práce, na kterou se připravují, a o ochraně před nimi. Učni a studenti mohou předvést, co o bezpečnosti a ochraně zdraví znají, jak problematiku BOZP vnímají, a jak jí rozumí. Soutěž umožní budoucí pracovní síle podívat se na možná úskalí pracovního života a BOZP sice se znalostí věci, ale zároveň nevážně a s humorem a nadsázkou.