Ergonomie

Dlouhodobé vadné držení těla může dále zapříčinit také bolesti hlavy, nesoustředěnost, nespavost, zvýšený pocit únavy, nadměrné stlačování vnitřních orgánů či zhoršení průtoku krve dolními končetinami a s tím související vznik křečových žil. Počet zaměstnanců pracujících v sedě neustále roste. Jedná se o různé pracovní pozice, především práce administrativního charakteru spojené s prací na počítači. Správné uspořádání pracovního místa a dodržování zásad správného sedu může zabránit výše zmíněným zdravotním potížím.

Také práce vstoje je u mnoha pracovních činností nezbytná, někde slouží jako kompenzace dlouhodobého sedu. Dlouhodobá práce vstoje zatěžuje především bederní páteř, dále pak i klouby a cévy dolních končetin, proto je třeba dbát na správný (optimální) stoj. Důležité je také pří dlouhodobém sedu či stoji měnit polohy, zařazovat úlevové polohy a kompenzační cviky. Jak na to se dozvíte dále v našich vzdělávacích materiálech.

Postupně vám představíme sérii šesti videí a deseti plakátů, které vznikly v rámci výzkumných úkolů Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP a Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Plakáty, které si můžete stáhnout a vytisknout a mít tak pokyny pro správné držení těla stále na očích.

   
 Příklady špatného stoje  Správný stoj  Příklady špatného sedu
     
 Správný sed  Úlevové polohy  
     Kompenzační cviky
Uvolnění v předklonu - stoj Uvolnění beder v záklonu Protažení - úklon hlavy
Uvolnění v předklonu  
Uvolnění v předklonu - sed Protažení - předklon hlavy