Výsledky 1 - 2 z 2

Název
*

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mezi organizace podřízené MPSV patří Úřad práce ČR (ÚP ČR), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

READ MORE...
*

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby a ochranu veřejného zdraví

READ MORE...

Výsledky 1 - 2 z 2