Ve světě práce těžce postiženém současnou pandemií musí zaměstnavatelé i zaměstnanci zavést nové postupy a zvyklosti, aby zabránili šíření onemocnění COVID-19 na pracovišti.

Přestože očkování postupem času povede k uvolnění opatření, není zřejmé, v jaké míře nebo kdy budou obnoveny „normální“ pracovní činnosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) přináší praktickou podporu pro přizpůsobení práce novým podmínkám a přispívá k potlačení přenosu onemocnění COVID-19. S cílem pomoci v tomto procesu agentura EU-OSHA právě vydala revizi pokynů EU k BOZP, které byly zveřejněny v loňském roce. Dokument obsahuje příklady opatření, která mohou pomoci zaměstnavatelům dosáhnout vhodného bezpečného a zdravého pracovního prostředí při provádění nebo obnovování činností.

COVID-19: návrat na pracoviště: přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků (verze ve formátu PDF