PREVENCE RIZIK

Aktuální seznam držitelů akreditace pro OZO v k zajišťování úkolů v prevenci rizik, k činnostem koordinátora BOZP na staveništi.

PREV:

Arrano Group s.r.o.

Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z.s.

BEPR s.r.o.

CIVOP s.r.o.

Česká společnost pro jakost, z.s.

Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.

Dům techniky Plzeň, spol. s r. o. 

ENVIFORM, a.s.

EURO CERT CZ, a.s.

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Ivana Kubičková (TEP)

KARO EXPORT – IMPORT spol. s r.o.

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru sekce nakládání s majetkem MO

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o.  (ITI)

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Vzdělávací institut, spol. s r.o.

ZEKA plus, s.r.o.

KOO:

Arrano Group s.r.o.

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI, z.s.

KARO EXPORT – IMPORT spol. s r.o.

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. 

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

ZEKA plus, s.r.o.

  
Kategorie: