NORMY

 

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 12. 2019

ČSN EN 62841-3-12 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity. S účinností od 21. června 2023 se zrušuje ČSN EN 61029-2-12 (36 1581) Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity z prosince 2011.

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (36 9066) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky. S účinností od 19. července 2022 se zrušuje ČSN EN 62040-1 (36 9066) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS z května 2009.

ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování při použití dřevních pelet v obytných a jiných malých instalacích. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20023 (83 8205) Tuhá biopaliva - Bezpečnost pelet z tuhých biopaliv - Bezpečná manipulace a skladování dřevních pelet při použití v obytných a malých prostorách z července 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1853 (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost z června 2018.

ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) +). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1870-19 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště z července 2014.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2019

ČSN EN ISO 11148-13 (23 9060) Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11148-13 (23 9060) Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí ze srpna 2019 a ČSN EN 792-13+A1 (23 9060) Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí z června 2009.

ČSN EN 1459-1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1459-1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením z března 2018.

ČSN EN 62841-4-2 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů. S účinností od 28. června 2023 se zrušuje ČSN EN 60745-2-15 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů z prosince 2009.

ČSN EN ISO 4254-9 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4254-9 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Řádkové secí stroje z května 2019.

ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 131-3 (49 3830) Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání z července 2018.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 13236 (22 4502) Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13236+A1 (22 4502) Bezpečnostní požadavky na nástroje ze superbrusiva z července 2016.

Kategorie: