NORMY

 

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 12. 2020

ČSN EN 13525 (47 6003) Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13525+A2 (47 6003) Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost z května 2010.

ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) z října 2020.

ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje z října 2020.

ČSN EN ISO 19085-13 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním z prosince 2020. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1870-4 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním ze září 2012.

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky z února 2010.

ČSN EN 1335-2 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky z prosince 2020. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1335-2 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky z června 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8850) Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1525 (26 8850) Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky bez řidiče a jejich systémy z června 1998.

ČSN EN 1009-1 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody.

ČSN EN 1009-2 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky.

ČSN EN 1009-3 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení.

ČSN EN 1009-4 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení.

ČSN EN 1009-5 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu.

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece. S účinností od 11. června 2023 se zrušuje ČSN EN 60519-8 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece z června 2006.

ČSN EN IEC 62282-2-100 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost. S účinností od 11. června 2023 se zrušuje ČSN EN 62282-2 ed. 2 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků z prosince 2012.

ČSN EN 16662-1 (63 1913) Silniční vozidla - Doplňková zařízení pro zajištění přilnavosti pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost a provedení.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 11. 2020

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. S účinností od 21. 6. 2022 se zrušuje ČSN EN 61558-1 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky z července 2006 a ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky z listopadu 2019.

ČSN EN IEC 61010-2-010 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů. S účinností od 22. 5. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů ze srpna 2015.

ČSN EN IEC 61010-2-081 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely. S účinností od 22. 5. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely z listopadu 2015.

ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily. S účinností od 20. 4. 2024 se zrušuje ČSN EN 62841-3-9 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily z května 2016.

ČSN EN IEC 63056 (36 4328) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro lithiové akumulátorové články a baterie pro použití v systémech pro akumulaci elektrické energie*).

ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16689 (83 2804) Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy z října 2017.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16990 (30 7209) Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení nepodléhající schválení typu pro použití na pozemních komunikacích - Čtyřkolová terénní vozidla (SbS, SxS, SSV) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.

ČSN EN IEC 62933-5-2 (36 4500) Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky na systémy EES integrované do sítě - Elektrochemické systémy.

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv. S účinností od 31. 5. 2021 se zrušuje ČSN EN ISO 4254-6 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv z dubna 2010.

ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí ze srpna 2011.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2020 

ČSN EN IEC 61293 ed. 2 (33 0150) Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky. S účinností od 10. 4. 2023 se zrušuje ČSN EN 61293 (33 0150) Elektrotechnické předpisy - Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky z prosince 1996.

ČSN EN 61482-2 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 2: Požadavky.

ČSN EN IEC 62932-2-2 (36 4386) Průtokové bateriové energetické systémy pro stacionární aplikace - Část 2-2: Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN IEC 62984-2 (36 4387) Vysokoteplotní akumulátorové baterie - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkoušky*).

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.

ČSN 73 0804 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty.

ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.

ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15025 (83 2750) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene ze srpna 2017.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky z prosince 2012.

ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11553-1 (19 2011) Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky z června 2009.

ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 840-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví z července 2013.

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 2023-04-15 se zrušuje ČSN EN 60519-1 ed. 4 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky z listopadu 2015.

ČSN EN IEC 60695-1-12 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost.

ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)+).

ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 940+A1 (49 6129) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo ze srpna 2012.

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni). S účinností od 2021-04-30 se zrušuje ČSN EN 407 (83 2326) Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni).

ČSN EN ISO 15384 (83 2803) Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15614 (83 2803) Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2020

ČSN ISO 16092-2 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.

ČSN ISO 16092-4 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.

ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701) LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. S účinností od 18. 12. 2022 se zrušuje ČSN EN 62031 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost z dubna 2009.

ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.

ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 21904-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Obecné požadavky z ledna 2017.

ČSN EN ISO 21904-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Požadavky na zkoušení a značení z listopadu 2013.

ČSN EN ISO 21904-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic ze září 2009.

ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením+).

ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky z března 2013.

ČSN EN ISO 16972 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy z ledna 2000.

ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 420+A1 (83 2300) Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení z června 2010.

ČSN EN ISO 18526-1 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-2 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-4 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy.

ČSN EN ISO 20024 (83 8206) Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích.

ČSN EN 17109 (94 2404) Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. a 7. 8. 2020

ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou z dubna 2020.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana ze září 2019.

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z března 2020. S účinností od 18. července 2022 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z ledna 2011.

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů z února 2020. S účinností od 31. srpna 2021 se zrušuje ČSN EN 81-80 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů z června 2004.

ČSN EN 62841-4-1 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily. S účinností od 13. března 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-13 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily z prosince 2009.

ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače ze září 2019.

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky z ledna 2020.

ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-10 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 10: Tesařské kotoučové pily pro staveniště (stavitelské pily) z prosince 2019.

ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky z března 2019.

ČSN EN 17169 (76 3505) Tetovací služby - Bezpečná a hygienická praxe. 

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci z dubna 2020.

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi z dubna 2020.

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice z dubna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16905-2 (06 1530) Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost.

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů+).

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent+)

ČSN EN ISO 18526-3 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 3: Fyzikální a mechanické vlastnosti.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2020

ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník ze září 2018.

ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou ze září 2019.

ČSN EN 12965 ed. 2 (47 0210) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost. S účinností od 31. 12. 2020 se zrušuje ČSN EN 12965+A2 (47 0210) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost z února 2010.

ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12972 (69 9011) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží z ledna 2019.

ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech z února 2016.

ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší z ledna 2020.

ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla z ledna 2020.

ČSN EN ISO 14971 (85 5231) Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14971 (85 5231) Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky z prosince 2012.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a přímé brusky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 28927-1 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky ze srpna 2010.

ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12301+A1 (69 1286) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky z června 2009.

ČSN EN 13819-3 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda.

ČSN EN 510 (83 2772) Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 510 (83 2772) Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi z května 1995.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2020 

ČSN EN IEC 61482-1-1 ed. 2 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ELIM, ATPV a/nebo EBT) materiálů pro oblečení a ochranného oblečení používaného při otevřeném oblouku. S účinností od 7. srpna 2022 se zrušuje ČSN EN 61482-1-1 (35 9743) Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni z března 2010.

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika. S účinností od 28. února 2022 se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika z ledna 2012.

ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické práškové nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky ze září 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12413+A1 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva z července 2011.

ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 474-1+A5 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky z července 2018.

ČSN EN 15493 (65 0120) Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15493 (65 0120) Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti z dubna 2008.

ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1612-1+A1 (69 1287) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky z února 2009.

ČSN EN 15154-5 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 5: Horní vodní tělové sprchy pro jiná pracoviště než laboratoře.

ČSN EN ISO 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-2 (83 2310) Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci z července 2015.

ČSN EN ISO 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 374-4 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi z června 2014.

ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí z května 2013.

ČSN EN ISO 11393-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-2 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Zkušební metody pro ochranu nohou z února 1997 a ČSN EN 381-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Požadavky pro ochranu nohou z února 1997.

ČSN EN ISO 11393-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-4 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Zkušební metody pro ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou z února 2000 a ČSN EN 381-7 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou z února 2000.

ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla z prosince 2008.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 3. 2020 

ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 2631-5 (01 1405) Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy z listopadu 2005.

ČSN ISO 20816-8 (01 1412) Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 10816-8 (01 1412) Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 8: Pístové kompresory z prosince 2014.

ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
zvuku
. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu ze srpna 2019.

ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu ze srpna 2019.

ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky z října 2019.

ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů - Principy navrhování ze září 2019.

ČSN EN 13832-2 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-2 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi z června 2019.

ČSN EN 13832-3 (83 2520) Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13832-3 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi z června 2019.

ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr z října 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik+). S účinností od 18. července 2022 se zrušuje ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik z ledna 2011.

ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-4 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace z října 2017.

ČSN EN 50499 ed. 2 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. S účinností od 20. srpna 2022 se zrušuje ČSN EN 50499 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím z října 2009.

ČSN EN 1114-3 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1114-3+A1 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení z června 2009.

ČSN EN 15154-6 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích.

ČSN EN 13098 (83 3624) Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13098 (83 3624) Ovzduší na pracovišti - Směrnice pro měření vzdušných mikroorganizmů a endotoxinů z května 2001.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 2. 2020

ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních z dubna 2016.

ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost z prosince 2019.

ČSN EN 12733 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12733 ed. 2 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost z dubna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů+).

ČSN EN 14382 (38 6450) Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14382+A1 (38 6450) Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně ze září 2009.

ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky+) Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky z prosince 2001.

ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím z července 2008.

ČSN EN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic z května 1997.

ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů z dubna 2011.

ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky z května 2006.

ČSN EN 15659 (91 6032) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15659 (91 6032) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně z listopadu 2009.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2020

ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost (ISO 10517:2009) z dubna 2010.

ČSN EN 12012-4 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory z června 2009.

ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET) z října 2019.

ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti ze srpna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní koncepce a metodika+).

ČSN EN ISO 19085-7 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 7: Srovnávací frézky, tloušťkovací frézky, kombinované srovnávací/tloušťkovací frézky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 859+A2 (49 6126) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem z listopadu 2012; ČSN EN 860+A2 (49 6127) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky z listopadu 2012; ČSN EN 861+A2 (49 6128) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky listopadu 2012.

ČSN EN ISO 22568-1 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 1: Kovové tužinky. Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 22568-2 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 2: Nekovové tužinky z ledna 2020, ČSN EN ISO 22568-3 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 3: Kovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020 a ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020 zrušuje ČSN EN 12568 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a metody zkoušení pro tužinky a vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2011.

ČSN EN ISO 11393-5 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-8 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 8: Zkušební metody pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou z července 1998; ČSN EN 381-9 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 9: Požadavky pro ochranné kamaše proti pořezání řetězovou pilou z července 1998.

ČSN EN ISO 11393-6 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-10 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 10: Metody zkoušení pro chrániče horní části těla z května 2003; ČSN EN 381-11 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 11: Požadavky na chrániče
horní části těla z května 2003.

ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh.

ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1076 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody z července 2010.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Kategorie: