NORMY

 

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 12. 2021

ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice z listopadu 2021.

ČSN EN IEC 62841-2-3 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky. S účinností od 3. 5. 2025 se zrušuje ČSN EN 60745-2-3 ed. 2 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky z ledna 2012.

ČSN EN IEC 62841-3-7 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily.

ČSN EN IEC 62841-4-3 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-3: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy. S účinností od 6. 8. 2025 se zrušuje ČSN EN 60335-2-77 ed. 3 (36 1045) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou ze srpna 2011.

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv z listopadu 2020.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2021

ČSN P ISO/TS 20559 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení.

ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy z října 2021.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice+).

ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků+).

ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod ze září 2011.

ČSN EN 1034-1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1034-1+A1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky z června 2010.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2021

ČSN EN IEC 61010-2-030 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení -  Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody. S účinností od 2. 4. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-030 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody ze srpna 2011.

ČSN EN 60335-2-21 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody. S účinností od 18. 6. 2024 se zrušuje ČSN EN 60335-2-21 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody z ledna 2004.

ČSN EN IEC 60335-2-32 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče. S účinností od 21. 12. 2023 se zrušuje ČSN EN 60335-2-32 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče z března 2004.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy z června 2004.

ČSN EN 1459-9 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 9: Vozíky s proměnným vyložením vybavené pracovní plošinou mající čelní kryt, který může být otevřen.

ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace+).

ČSN EN 1501-1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 1501-1+A1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním z prosince 2015.

ČSN EN 1501-2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 1501-2+A1 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku z května 2010.

ČSN EN 1501-3 ed. 2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 1501-3 (30 0350) Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu ze září 2008.

ČSN EN 1501-5 ed. 2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 1501-5 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu z dubna 2012.

ČSN EN 17347 (30 7102) Silniční vozidla - Stroje pro montáž a demontáž pneumatik vozidel - Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z listopadu 2018.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2021

ČSN EN 416 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 416 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost z dubna 2020.

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu z ledna 2014.

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. S účinností od 22. 1. 2024 se zrušuje ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry z května 2016.

ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 54-3 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení z května 2017. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení z července 2019.

ČSN EN IEC 61010-2-202 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů. S účinností od 10. 12. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-202 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů z října 2017.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník z června 2020.

ČSN EN 1829-1 (11 7911) Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1829-1 (11 7911) Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky ze září 2010.

ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky z května 2009.

ČSN EN 12463 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelné příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12463 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky ze srpna 2015.

ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14387+A1 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení z července 2008.

ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení z dubna 2001.

ČSN EN ISO 19734 (83 2414) Ochrana očí a obličeje - Návod pro výběr, použití a údržbu.

ČSN EN ISO 21912 (83 8324) Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 8. 2021

ČSN EN 12385-3 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12385-3 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu z června 2021.

ČSN EN IEC 63115-2 (36 4373) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích - Část 2: Bezpečnost.

ČSN EN IEC 62485-6 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace.

ČSN EN ISO 19085-12 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1218-1+A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem z února 2010;  ČSN EN 1218-2+A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy z prosince 2009; ČSN EN 1218-5+A1 (49 6124) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem z března 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12609 (27 8503) Mobilní domíchávače - Bezpečnostní požadavky.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2021

ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot. S účinností od 31. 8. 2022 se zrušuje ČSN EN 54-5 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot z dubna 2017. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-5+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot z února 2019.

ČSN EN IEC 62485-5 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií.

ČSN ISO 25119-1 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-1 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj ze září 2019.

ČSN ISO 25119-3 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-3 (47 0068) Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software ze září 2019.

ČSN ISO 25119-4 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25119-4 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy ze září 2019.

ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12301 (69 1286) Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky z června 2020.

ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1612 (69 1287) Stroje na zpracování plastů a pryže - Reakční tvářecí stroje a zařízení - Bezpečnostní požadavky z dubna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-4 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 4: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky s proměnným vyložením manipulující s volně zavěšenými břemeny.

ČSN EN 1459-5 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Rozhraní pro připojení.

ČSN EN 15746-2 (28 1007) Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Obecné bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15746-2+A1 (28 1007) Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky z května 2012.

ČSN EN 1804-1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-1+A1 (444421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 1: Sekce výztuží a všeobecné požadavky ze srpna 2010.

ČSN EN 1804-2 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-2+A1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 2: Stojky a válce ze srpna 2010.

ČSN EN 1804-3 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické a elektrohydraulické ovládací systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1804-3+A1 (44 4421) Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy ze srpna 2010.

ČSN EN 1004-1 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení - Část 1: Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost ze srpna 2005.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2021

ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.

ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva z dubna 2020.

ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči ze září 2020.

ČSN EN 1673 (51 2570) Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1673+A1 (51 2570) Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky z června 2010.

ČSN EN 1974 (51 3510) Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1974+A1 (51 3510) Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z března 2010.

ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z března 2021.

ČSN EN 16516+A1 (72 8012) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16516+A1 (72 8012) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z února 2021.

ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí z listopadu 2020.

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) z října 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12385-3 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu+); Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12385-3+A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu z prosince 2008.

ČSN EN 13155 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen+); Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13155+A2 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen ze září 2009.

ČSN EN 17076 (27 0212) Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky+).

ČSN EN 13819-1 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13819-1 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení ze srpna 2003.

ČSN EN 13819-2 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13819-2 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení ze srpna 2003.

ČSN EN 352-1 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-1 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

ČSN EN 352-2 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-2 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu.

ČSN EN 352-3 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-3 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu z června 2003.

ČSN EN 352-4 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-4 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem z prosince 2001.

ČSN EN 352-5 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-5 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku ze srpna 2003.

ČSN EN 352-6 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-6 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením ze srpna 2003.

ČSN EN 352-7 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-7 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí ze srpna 2003.

ČSN EN 352-8 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-8 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů z prosince 2008.

ČSN EN 352-9 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením.

ČSN EN 352-10 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů.

ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody z ledna 2020.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 5. 2021

ČSN EN 419 (06 0218) Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 419 (06 0218) Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost z dubna 2020.

ČSN EN 50488 (33 3581) Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická ochranná opatření pro práci na systému trakčního vedení nebo v jeho blízkosti a/nebo v jeho zpětném obvodu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku z dubna 1998.

ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku ze srpna 1998.

ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby z října 2017.

ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 378-3 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob z října 2017.

ČSN EN 15571 (27 7990) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15571 (27 7990) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro stroje na opracování povrchu z července 2015.

ČSN EN 16564 (27 8001) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16564 (27 8001) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky pro řezací/frézovací stroje včetně číslicově řízených (NC/CNC) z července 2015.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. 2021

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 3 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska*). S účinností od 23. 7. 2023 se zrušuje ČSN EN 61969-3 ed. 2 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska z července 2012.

ČSN EN IEC 62841-2-6 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva. S účinností od 10. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 60745-2-6 ed. 2 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva z listopadu 2010.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62443-3-2 (18 0304) Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení - Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému.

ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí+).

ČSN EN IEC 62790 ed. 2 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky. S účinností od 19. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 62790 (36 4652) Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky ze srpna 2015.

ČSN EN 12042+A1 (51 2515) Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12042 (51 2515) Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje na těsto - Bezpečnostní a hygienické požadavky z října 2014.

ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z června 2011.

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2021

ČSN ISO 20816-9 (01 1412) Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 9: Převodovky.

ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1459-1 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením z listopadu 2019 a ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením ze září 2020.

ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. S účinností od 28. 2. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-20 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů z května 2015. Dále se zrušuje ČSN EN 81-20 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů ze srpna 2020.

ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. S účinností od 28. 2. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-50 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent z května 2015. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-50 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent ze srpna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16307-1 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16307-1+A1 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů z února 2016.

ČSN EN 1175 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické/Elektronické vybavení+).

ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy+).

ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru+).

ČSN EN ISO 19014-4 (27 8017) Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 4: Návrh a hodnocení softwaru a přenosu dat pro bezpečnostní části řídicího systému.

ČSN EN 16486+A1 (27 8403) Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16486 (27 8403) Stroje na zhutňování odpadních materiálů nebo recyklovatelných částí - Zhutňovače - Bezpečnostní požadavky z dubna 2015.

ČSN EN 1837 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1837+A1 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů z května 2010.

ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 469 (83 2800) Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče z října 2015.

ČSN EN 17353 (83 2821) Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky. S účinností od 31. 8. 2023 se zrušuje ČSN EN 1150 (83 2821) Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky z ledna 2000.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2021

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky z října 2020 a ČSN ISO 20712-1 (01 8023) Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech ze srpna 2009.

ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody ze září 2020.

ČSN EN ISO 14116 (83 2751) Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14116 (83 2751) Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene z února 2016.

ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla z dubna 2020.

ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami z května 2020.

ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh z ledna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 20430 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky. S účinností od 31. 7. 2022 se zrušuje ČSN EN 201 ed. 2 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky z června 2010.

Kategorie: