NORMY

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 12. 2022

ČSN EN ISO 28927-13 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Zarážecí nářadí. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 28927-13 (10 6010) Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Nástroje pro šroubování spojovacích prvků ze září 2022.

ČSN EN 1757 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční plošinové vozíky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1757 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků - Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem z listopadu 2022.

ČSN EN 280-2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 280-2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině ze září 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.

ČSN EN 15163-1 (27 7999) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Část 1: Požadavky na stacionární diamantové lanové pily. Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 15163-2 (27 7999) z prosince 2022 zrušuje ČSN EN 15163 (27 7999) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily z prosince 2017.

ČSN EN 15163-2 (27 7999) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Část 2: Požadavky na přenosné diamantové lanové pily. Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 15163-1 (27 7999) z prosince 2022 zrušuje ČSN EN 15163 (27 7999) Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily z prosince 2017.

ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce ze srpna 2012.

ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů ze sprna 2012.

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2022

ČSN EN 746-3 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 746-3 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér z června 2022.

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3691-4 (26 8850) Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy z prosince 2020.

ČSN EN 474-13 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 13: Požadavky pro válce. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 500-4 (27 8311) Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování ze srpna 2011.

ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro obuv. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi z června 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1757 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků - Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1757-3 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové vozíky z června 2003.

ČSN EN 81-21 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.

ČSN EN 81-58 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří.

ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a výtahů na dopravu nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům.

ČSN EN 81-77 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám.

ČSN EN 15094 (43 3011) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15094 (43 3011) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena z května 2009.

ČSN EN ISO 16321-1 (83 2416) Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 30. 4. 2025 se zrušuje ČSN EN 166 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení z října 2002; ČSN EN 379+A1 (83 2431) Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry z listopadu 2009; ČSN EN 170 (83 2432) Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití ze srpna 2003; ČSN EN 171 (83 2433) Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití z října 2002; ČSN EN 169 (83 2434) Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití ze srpna 2003 ČSN EN 172 (83 2435) Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční filtry pro profesionální použití z února 1997.

ČSN EN ISO 16321-3 (83 2416) Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 3: Dodatečné požadavky na prostředky na ochranu z pletiva. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1731 (83 2425) Osobní prostředky k ochraně očí - Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje z června 2007.

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 10. 2022

ČSN EN 81-22 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-22 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou z března 2022. S účinností od 30. 9. 2023 se zrušuje ČSN EN 81-22 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou z října 2014.

ČSN EN 474-1 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 31. 3. 2024 se zrušuje ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky z dubna 2020.

ČSN EN 1501-3 ed. 2 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1501-3 ed. 2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 3: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu z října 2021.

ČSN EN 1501-5 ed. 2 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro vozidla pro odvoz odpadu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1501-5 ed. 2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpadu z října 2021.

ČSN EN ISO 11806-1 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11806-1 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem ze srpna 2012.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 17449 (21 0706) Bezpečnost strojního zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy.

ČSN EN 619 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 619+A1 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek z července 2011.

ČSN EN 474-2 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery.

ČSN EN 474-3 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače.

ČSN EN 474-4 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače.

ČSN EN 474-5 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla.

ČSN EN 474-6 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry.

ČSN EN 474-7 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry.

ČSN EN 474-8 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry.

ČSN EN 474-9 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí.

ČSN EN 474-10 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače.

ČSN EN 474-11 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu.

ČSN EN 474-12 (27 7911) Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla.

ČSN EN ISO 4254-17 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 17: Sklízeče kořenových plodin. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13118+A1 (47 0629) Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost z února 2010 a ČSN EN 13140+A1 (47 0630) Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy - Bezpečnost z června 2010.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2022

ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. S účinností od 30. 4. 2023 se zrušuje ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace z března 2019. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace z října 2021.

ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. S účinností od 30. 4. 2023 se zrušuje ČSN EN 115-2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků z prosince 2010. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků z listopadu 2021.

ČSN EN 1501-1 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Vozidla pro odvoz odpadu se zadním nakládáním. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1501-1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním z října 2021.

ČSN EN 1501-2 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1501-2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku z října 2021.

ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech ze srpna 2012.

ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami z ledna 2021.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 280-1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 280+A1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky z dubna 2016.

ČSN EN 280-2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině+).

ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla z května 2009.

ČSN EN 14753 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro kontinuální lití oceli+).

ČSN EN 15061 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15061+A1 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu z května 2009.

ČSN EN ISO 22291 (81 4003) Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení netkaných textilií kladených mokrou cestou.

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv+). S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ze srpna 2012.

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv+). S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv z prosince 2014.

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv+). S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv ze září 2012.

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126 (83 3579) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 126: Návod na prezentaci sluchových informací.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 8. 2022

ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na mycí a dezinfekční zařízení používaná k působení na zdravotnické materiály. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály z dubna 2022. S účinností od 26. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály z května 2019.

ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory z dubna 2022.

ČSN EN ISO 20430 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20430 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky z ledna 2021.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16830 (06 1826) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16830 (06 1826) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty ze srpna 2017.

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2022

ČSN EN IEC 61010-2-051 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení. S účinností od 2. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení z ledna 2016.

ČSN EN IEC 61010-2-061 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací. S účinností od 2. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací z ledna 2016.

ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem z června 2022.

ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech z června 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost ze září 2014.

ČSN EN 13862 (27 8612) Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13862+A1 (27 8612) Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost z října 2009.

ČSN EN IEC 60519-4 ed. 4 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece. S účinností od 19. 1. 2025 se zrušuje ČSN EN 60519-4 ed. 3 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece z března 2014.

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2022

ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 1: Strategie snižování hluku. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku z května 2021.

ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 2: Opatření ke snižování hluku. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku z května 2021.

ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod z listopadu 2021.

ČSN EN IEC 60695-2-13 ed. 3 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT). S účinností od 28. 9. 2024 se zrušuje ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT) ze září 2011.

ČSN EN IEC 60695-6-1 ed. 3 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Obecný návod. S účinností od 9. 9. 2024 se zrušuje ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod z února 2006.

ČSN EN IEC 61010-2-011 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení. S účinností od 19. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-011 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení z října 2017.

ČSN EN IEC 61010-2-032 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření. S účinností od 12. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření z července 2013.

ČSN EN IEC 61010-2-033 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí. S účinností od 12. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-033 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí z ledna 2013.

ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky z října 2019.

ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie z února 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 746-3 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 746-3+A1 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér z dubna 2010.

ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z prosince 2014.

ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-2 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví z prosince 2014.

ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-3 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD) z prosince 2014.

ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-4 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízeníz prosince 2014.

ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-5 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny z prosince 2014.

ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-6 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže z prosince 2014.

ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-7 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení z prosince 2014.

ČSN EN 12418 (27 8605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12418+A1 (27 8605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost z prosince 2009.

ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem z července 2012.

ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech z července 2012.

ČSN EN 12453+A1 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody řízených atmosfér z dubna 2010.

ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi ze srpna 2012.

ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020.

ČSN EN ISO 8996 (83 3560) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 8996 (83 3560) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu z dubna 2005.

ČSN EN ISO 9241-20 (83 3582) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-20 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby z června 2009.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.


Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 5. 2022

ČSN EN 13155 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13155 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen z června 2021.

ČSN EN 17106-1 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-2 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-4 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009, ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 17106-2 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky pro stroje pro čištění povrchu vozovek. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-4 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009, ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-1: Stroje pro zimní údržbu - Požadavky pro stroje pro odklízení sněhu s rotačními nástroji a sněžné pluhy. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-2 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-4 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009; ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 3-2: Stroje pro zimní údržbu - Zvláštní požadavky pro posypové stroje. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-2 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-4 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009, ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 17106-4 (27 8319) Strojní zařízení pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro údržbu servisních oblastí komunikací - Požadavky pro stroje pro sečení trávy a křovin. Jejím vydáním se spolu s vydáním ČSN EN 17106-1 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-2 (27 8319) z května 2022, ČSN EN 17106-3-1 (27 8319) z května 2022 a ČSN EN 17106-3-2 (27 8319) z května 2022 zrušuje ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky z října 2009, ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2014, ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky z října 2009.

ČSN EN 12609 (27 8503) Automíchače - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12609 (27 8503) Mobilní domíchávače - Bezpečnostní požadavky ze srpna 2021.

ČSN EN IEC 60445 ed. 6 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů. S účinností od 20. 8. 2024 se zrušuje ČSN EN 60445 ed. 5 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů z května 2018.

ČSN EN IEC 62841-4-5 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy.

ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem desky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem z října 2019.

ČSN EN ISO 19085-14 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 14: Čtyřstranné frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12750 (49 6131) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky ze srpna 2013.

ČSN EN ISO 19085-15 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 15: Lisy.

ČSN EN ISO 19085-16 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 16: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1807-1 (49 6125) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily - Část 1: Stolové pásové pily a rozmítací pásové pily z října 2013.

ČSN EN 13870+A1 (51 3075) Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13870 (51 3075) Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z dubna 2016.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1034-4 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1034-4+A1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení z června 2010.

ČSN EN 17479 (83 2112) Chrániče sluchu - Návod pro výběr zkušebních metod vhodnosti pro jednotlivé uživatele.

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. 2022

ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí. S účinností od 30. 9. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-40 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí z března 2009. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-40 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí z března 2021.

ČSN EN 81-72 ed. 3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy z února 2021. S účinností od 31. 7. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-72 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy z ledna 2016.

ČSN EN 81-73 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru. S účinností od 31. 7. 2022 se zrušuje ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru z prosince 2016. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-73 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru z února 2021.

ČSN EN 50134-5 ed. 2 (33 4594) Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 50134-5 ed. 2 (33 4594) Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace z ledna 2022. S účinností od 7. 6. 2024 se zrušuje ČSN EN 50134-5 (33 4594) Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace z července 2005.

ČSN EN 54-7 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci z března 2022. S účinností od 31. 8. 2022 se zrušuje ČSN EN 54-7 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace z října 2001. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-7 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci z listopadu 2018.

ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků. S účinností od 28. 7. 2024 se zrušuje ČSN EN 60695-4 ed. 3 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků z března 2013.

ČSN EN IEC 61010-2-091 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňová rentgenová zařízení z března 2022. S účinností od 1. 4. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-091 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy z dubna 2013.

ČSN EN IEC 62868-1 (36 0701) Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky. S účinností od 5. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 62868 (36 0701) Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost.

ČSN EN 12331 (51 3055) Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12331 (51 3055) Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky z dubna 2016.

ČSN EN 527-2+A1 (91 1105) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 527-2 (91 1105) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost ze srpna 2017.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 81-22 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou+).

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

 

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2022

ČSN EN 17076 (27 0585) Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17076 (27 0212) Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky z června 2021.

ČSN EN IEC 61010-2-034 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-034: Zvláštní požadavky pro zařízení pro měření odporu izolace a zkušební zařízení pro zkoušky elektrické pevnosti.

ČSN EN 703 (47 0611) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 703+A1 (47 0611) Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost z ledna 2010.

ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení ze září 2021.

ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení ze září 2021.

ČSN EN 13150 (91 0924) Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13150 (91 0924) Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody z října 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 17281 (11 7801) Bezpečnostní požadavky - Zařízení na čištění vozidel.

ČSN EN 1756-1 (27 9611) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1756-1+A1 (26 9711) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela z listopadu 2008.

ČSN EN 50710 (76 3305) Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy+).

 

Normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 1. 2022

ČSN EN IEC 61587-6 ed. 2 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně*). S účinností od 7. 5. 2024 se zrušuje ČSN EN 61587-6 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně z prosince 2017.

ČSN EN 1175 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektrické a elektronické systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1175 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Elektrické/Elektronické vybavení z února 2021. S účinností od 31. 7. 2022 se zrušuje ČSN EN 1175-1+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky z června 2011; ČSN EN 1175-2+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky z června 2011; ČSN EN 1175-3+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků z června 2011.

ČSN EN IEC 62061 ed. 2 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností. S účinností od 26. 4. 2024 se zrušuje ČSN EN 62061 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností z listopadu 2005.

ČSN EN IEC 61010-2-130 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích.

ČSN EN ISO 28139 ed. 2 (47 1005) Zařízení na ochranu rostlin - Zádové rosiče poháněné spalovacím motorem - Bezpečnostní a environmentální požadavky a zkušební metody. S účinností od 31. 5. 2024 se zrušuje ČSN EN ISO 28139 (47 1005) Zemědělské a lesnické stroje - Zádové zmlžovací postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky z dubna 2010.

ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z října 2021.

ČSN EN ISO 19085-17 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18217 (49 6124) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Olepovací stroje poháněné řetězem z března 2017.

ČSN EN 1114-3 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1114-3 (69 1809) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení z března 2020.

ČSN 91 0601 Sedací nábytek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro osoby s vyšší hmotností.

ČSN 91 0604 Průmyslové pracovní židle - Bezpečnostní požadavky, rozměry a zkušební metody.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13411-7 (02 4470)  Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13411-7+A1 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky z července 2009.

ČSN EN 15339-2 (03 8713) Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15339-2 (03 8713) Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu z října 2007.

ČSN EN 17088 (12 7801) Větrací systémy s postranními závěsnými clonami - Bezpečnost.

ČSN EN IEC 60695-11-11 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-11: Zkoušky plamenem - Stanovení charakteristického tepelného toku pro zapálení z bezkontaktního zdroje plamene.

ČSN EN ISO 19818-1 (83 2415) Ochrana očí a obličeje - Ochrana proti laserovému záření - Část 1: Požadavky a zkušební metody.


Archiv vydaných norem

Kategorie: