Často kladené dotazy - Bezpečnostní značení

Bezpečnostní značení

Naše firma, která má více poboček v EU i mimo ni, by ráda standardizovala bezpečnostní značení.

Můžete mi poradit, jaké mezinárodní/EU normy se držet, případně jiný zdroj, odkud by se dala grafika uvedených značek čerpat?

Odpověď

Pracovník Odborového svazu Praha po naší organizaci požaduje, abychom všude u skladů umístili tabulky Nepovolaným vstup zakázán ve smyslu nař. vl. č. 101/2005 Sb. Zde se mluví však pouze o skladovacích plochách. Míní se tím i uzamčený malý sklad, kde jsou 3 až 4 regály bez manipulačních vozíků?

Odpověď

V našem bytovém družstvu chceme na chodby umístit výstražné samolepící cedulky s označením směru únikového východu. Kam tyto cedulky máme umístit (do jaké výšky atd.)?Existuje norma, podle které se musíme řídit?

Odpověď

Jakým způsobem provádět značení výkopů (postačí z jedné strany nahromaděná zemina a z druhé pásky, nebo i upozornění - tabule na přístupových cestách, pěšinách) pro kabely el. energie k solárním elektrárnám, které se táhnou třeba i 5 km volným terénem (paseky, lesy)?

Odpověď

Potřeboval bych odkaz na legislativu, která se zabývá označováním nebezpečných míst (hlavně sloupy, černožluté šrafování) v průmyslových halách a garážích.

Odpověď

TAGS: legislativa

Mám dotaz ohledně označení nebezpečných míst. Na novém úseku našeho pracoviště je schodiště do patra a pod ním vznikl prostor, kdy hrana je ve výšce zhruba 160 cm. V tomto prostoru není žádná technologie, pouze volný prostor. Je nutné ho barevně označit, nebo stačí řetízek mezi sloupy a značka zákazu vstupu? Další dotaz mám ohledně značení schodů - stačí je označit žlutou barvou, nebo platí žlutočerné pruhy?

Odpověď

TAGS: nebezpečí