Školení BOZP

Podle charakteru vykonávané práce nebo činnosti by mělo být další školení (speciální, pro zaměstnance, kteří je vykonávají), a to:

 • ve vztahu k dopravním prostředkům
 • při pracích představujících zvýšené riziko ohrožení zdraví
 • obsluh vyhrazených technických zařízení
 • zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Níže je uveden výčet odborných školení nad rámec obecně závazných školení, jako jsou: školení o právních a ostatních předpisech BOZP, školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení o práci v hluku a školení zaměstnanců o používání poskytnutých osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Pokud není u příslušného druhu školení v závorce uvedena periodicita, stanovuje tuto na základě svého uvážení zaměstnavatel.

ŠKOLENÍ VE VZTAHU K DOPRAVNÍM PROSTŘEDKŮM
 • Školení řidičů firemních vozidel ("referentů")
 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (1krát za rok)
 • Školení obsluh motorových manipulačních vozíků
 • Školení strojníků (obsluh pracovních strojů)

ŠKOLENÍ PŘI PRACÍCH PŘEDSTAVUJÍCÍCH ZVÝŠENÉ RIZIKO OHROŽENÍ ZDRAVÍ
 • Školení prací ve výškách
 • Školení lešenářů
 • Školení svářečů (1krát za 2 roky)
 • Školení obsluh motorových pil
 • Školení obsluh křovinořezů

ŠKOLENÍ OBSLUH VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vyhrazená technická zařízení zdvihací

 • Školení jeřábníků
 • Školení vazačů břemen + obsluha pracovních plošin
 • Školení signalistů


Vyhrazená technická zařízení elektrická

 • Školení elektrikářů
 • Školení elektrikářů: pracovníci seznámení
 • Školení elektrikářů: pracovníci poučení
 • Školení elektrikářů: pracovníci znalí (1krát za 3 roky)
 • Školení elektrikářů: pracovníci pro samostatnou činnost (1krát za 3 roky)
 • Školení elektrikářů: pracovníci pro řízení činnosti (1krát za 3 roky)
 • Školení elektrikářů: pracovníci pro řízení činnosti dodavatelským způsobem a pro řízení provozu (1krát za 3 roky)
 • Školení elektrikářů: pracovníci pro provádění revizí (1krát za 5 let)


Vyhrazená technická zařízení tlaková

 • Školení obsluh tlakových nádob stabilních (1krát za 3 roky)
 • Školení osob nakládajících s tlakovými nádobami na plyny (1krát za 3 roky)
 • Školení topičů kotlů 50 a více kW (1krát za 5 let)


Vyhrazená technická zařízení plynová

 • Školení obsluh plynových zařízení (1krát za 3 roky)
 
ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ NAKLÁDAJÍCÍCH S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI
 • Školení osob nakládajících s toxickými látkami (1krát za rok)

 

***
Je na samotných zaměstnavatelích, zda svým zaměstnancům vedle zákonem stanovených školení BOZP poskytnou ještě jiné vzdělávání v BOZP, a to cestou firemního nebo jinak organizovaného vzdělávání (zpravidla tedy kvalifikačního vzdělávání), zejm. podle paragrafů 230 a 231 zákoníku práce.

 

Kategorie: