POŽÁRNÍ OCHRANA

HASICIVýzkumný ústav bezpečnosti práce v prosinci 2022 dokončil řešení výzkumného úkolu 04-S4-2021-VUBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů, který si kladl za cíl zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) hasičů v pracovním poměru při výcviku a zásazích. Zacíleno bylo také na zvýšení přehlednosti předpisů BOZP pro dobrovolné hasiče a doporučené postupy řešení situací při mimořádných událostech, omezení negativních dopadů potenciálních nebezpečí na zdraví při zásahu a výcviku a na zvýšení znalostní báze o BOZP u dobrovolných hasičů.

Základním posláním jednotek požární ochrany je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

V roce 2021 zajišťovalo tuto pomoc 246 jednotek Hasičského záchranného sboru ČR, 79 jednotek hasičských záchranných sborů podniků, 6 288 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a 102 jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků. Zdroj: Statistická ročenka HZS ČR 2021.

Přehled dosažených hlavních výsledků, které vzešly z výzkumu si můžete stáhnout zde.