Ergonomie

banner bozpinfoDnešním dnem zahajujeme kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Mimořádné podmínky jsou většinou úzce spojeny s krizovým obdobím, kterému společnosti čelí a budou čelit. Současným příkladem může být vystavení populace mimořádným podmínkám vlivem pandemie, která negativně ovlivňuje zdraví občanů a zatěžuje ekonomiky jednotlivých zemí.

V těchto obdobích je prioritně zapotřebí osvěty zaměstnavatelů, kteří mohou značně ovlivnit vznik a míru působení rizikových faktorů na pracovištích a jejich negativních důsledků na zaměstnance. Je tak zapotřebí zaměstnavatelům, a to formou mediální kampaně, zdůraznit, že prevence v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců přináší jejich firmám zisk.

Bolest, nepříjemné pocity nebo snížená funkčnost zad, krku nebo končetin jsou v dnešní době u zaměstnanců běžným jevem. Tyto zdravotní potíže se obvykle označují jako muskuloskeletální poruchy související s  prací, angl. MSD – Musculoskeletal Disorders.  Rizika související s pracovními polohami, s vykonáváním opakovaných pohybů a zaujímáním nepřirozených poloh či přemísťováním těžkých břemen na pracovištích jsou rizikovými faktory, které mohou vést až k MSD. MSD jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech Evropské unie. Pracovní neschopnost z důvodu MSD obvykle trvá déle než pracovní neschopnost pro jiné zdravotní  problémy, a stojí tak zaměstnavatele a národní ekonomiky miliardy eur. Muskuloskeletální poruchy většinou nemají jen jednu příčinu. Často jde o kombinaci různých rizikových faktorů včetně fyzických a biomechanických, organizačních a psychosociálních či individuálních faktorů.

Mediální kampaň pro zaměstnavatele se z výše uvedených důvodů v roce 2022 zabývá otázkou ergonomie a poruch pohybového aparátu. Pouze masivní a cílená osvěta zaměstnavatelů a zaměstnanců v této oblasti, která nastíní důležitost uplatňování zásad a principů ergonomie na pracovištích, může sloužit jako významný preventivní nástroj před vysokými finančními náklady, které národní ekonomika a zaměstnavatelé  musejí vydat na řešení následků spojených s neergonomickou prací a pracovištěm.

 Tisková zpráva

Plakáty 

plakat2 plakat2 plakat3
 1 Ergonomie práce  2 Pracovní stres   3 Digitalizace práce
a MSD 
plakat4 plakat5  plakat6
 4 Prevence a řízení MSD   5 Syndrom karpálního
tunelu
 
  6 Účast zaměstnanců
a participativní ergonomie
 

 

Příručka Ergonomie v praxi: správná praxe pro malé a střední podniky 

  ergonomievpraxi 

Příručka I v práci správně sedět, správně stát 

prirucka ergo

Výzkumné úkoly na dané téma

Kampaň CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ERGONOMII vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací  odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.czBOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.

Tags: EXPORT
Kategorie: