PREVENCE RIZIK

stres plakaty bannerDnem 19. dubna 2021 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem Chcete-li ušetřit, vsaďte na zdraví zaměstnanců. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. 

V současné době, která je charakteristická nejistotou z budoucího vývoje ve společnosti, je zapotřebí k podpoře dalšího nastartování ekonomického růstu v ČR hledat oblasti a nástroje, které by pomohly zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům toto krizové období překonat.

Osvěta a mediální kampaně mohou výrazně ulehčit zaměstnavatelům jejich boj proti negativním důsledkům krizí a současně napomoci k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.

Pokud budou zaměstnavatelé aktivně chránit zdraví svých zaměstnanců, získají tak zaměstnance s vyšší motivací, která se následně pozitivně promítne do lepších hospodářských výsledků firmy. Ochrana zdraví zaměstnanců by se měla zaměřit jak na jejich fyzické, tak i psychické zdraví. 

Mimořádné podmínky mohou být úzce spojeny s krizovým obdobím, kterému společnost čelí a bude čelit. Příkladem může být vystavení populace zvýšené zátěži vlivem pandemie, která negativně ovlivňuje zdraví občanů a zatěžuje ekonomiku jednotlivých zemí.

V těchto obdobích je zapotřebí osvěty pro zaměstnavatele, kteří mohou značně ovlivnit vznik a míru působení stresorů na pracovišti a jejich negativní dopady na zaměstnance. Dále je zapotřebí zaměstnavatelům, a to formou mediální kampaně, zdůraznit, že prevence v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců přináší jejich firmám zisk.

Krizová období jsou charakteristická zvýšenou úrovní stresu, přičemž jedním z jeho negativních důsledků jsou poruchy pohybového aparátu. Mediální kampaň pro zaměstnavatele se bude v roce 2021 zabývat otázkami psychosociálních rizik a poruch pohybového aparátu.

Kampaň vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou Wolters Kluwer ČR, a. s.BOZPprofi.cz a BOZPinfo.cz.

Jednotlivé rozbory rizik budou postupně zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích VÚBP a partnerů kampaně.

1plakat 2plakat 3plakat 4fb 5 stres stres6

Ke stažení

Tags: EXPORT