dokument Metodika hodnocení pracoviíště OZP Populární

provedl 1382 stažení

Stažení (doc, 187 KB)

metodika_hodnoceni pracoviste_OZP.doc

Metodika hodnocení pracoviště, pracovního místa a činnosti obsahuje checklist pro vyhodnocení plnění ergonomických požadavků na pracovištích, přičemž cílem je vyhodnocení rizik ohrožení zdraví a podmínek vzniku nepřiměřené pracovní zátěže a diskomfortu za účelem navržení a realizace odpovídajících preventivních opatření. Jedná se o zjištění jednotlivých charakteristik pracoviště, pracovního místa (míst) včetně faktorů pracovního prostředí, typu, skladby a časového průběhu pracovních operací a úkonů.