Kategorie: Ochrana zdraví
Rok vydání: 2017
Odkaz: Odkaz Ke stažení

Počet zobrazení: 7132

Recenze

Výstražné a ověřovací systémy umožňují včas určit nemoci z povolání a jsou užitečným nástrojem pro doplnění oficiálních statistik nemocí z povolání a stanovení prevence založené na důkazech. Existuje nicméně pouze omezený počet takovýchto systémů.

Tato zpráva přezkoumává stávající výstražné a ověřovací systémy i další monitorovací systémy, které jsou rovněž vhodné k odhalování vznikajících nemocí z povolání.

Přezkum stanoví slabá místa, jako je často chybějící soubor údajů z posouzení expozice na pracovišti, nedostatečné pokrytí některých skupin pracovníků a chorob, například duševních onemocnění, a slabé spojení s preventivními opatřeními na pracovišti. Rovněž uvádí příklady správné praxe a zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce a šíření údajů, aby bylo dosaženo co největšího přínosu z ověřovacích a výstražných postupů.