Kategorie: Ochrana zdraví
Počet stran: 46
Rok vydání: 2018
Odkaz: Odkaz Ke stažení

Počet zobrazení: 7780

Recenze

Publikace přináší základní údaje o dočasné pracovní neschopnosti obyvatel ČR z důvodu nemoci či úrazu v roce 2017 a u vybraných ukazatelů jejich vývoj v delší časové řadě 2007 až 2017. Tyto údaje vycházejí ze společného zpracování dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) a jsou publikována vždy za 1. pololetí (v termínu 31. 10. sledovaného roku) a v kumulaci za celý rok (v termínu 31. 5. následujícího roku).

Publikace nabízí zejména údaje o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a související ukazatele např. počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti, průměrnou délku trvání jednoho případu pracovní neschopnosti, průměrný denní stav práce neschopných, počet pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny atd.

Předkládané ukazatele jsou k dispozici v třídění podle sídla (do úrovně krajů a okresů dle klasifikace CZ-NUTS), velikosti (dle počtu zaměstnanců) a převažující ekonomické činnosti (do úrovně sekcí a oddílu odvětvové klasifikace CZ-NACE) zaměstnavatele osob nemocensky pojištěných.

Analytická část této publikace nově nabízí rozbor vývoje a intenzity základních ukazatelů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v ČR vč. definice sledovaných indikátorů. Je doplněna i daty z jiných dostupných zdrojů (ČSSZ, ÚZIS ČR, SÚIP, Eurostat), které nabízejí doplňující pohled na tuto oblast statistiky.

Věřím, že Vám, či případně Vašim kolegům, poskytne tato publikace řadu zajímavých informací. Pokud máte jakékoliv otázky nebo poznámky k zveřejněným údajům, prosím, neváhejte mě nebo mé kolegyně zodpovědné za statistiky v této oblasti kontaktovat. Velmi uvítáme jakékoliv Vaše náměty na vylepšení našich statistik.