Kategorie: Pracovní úrazovost
Počet stran: 30
Rok vydání: 2021
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 7883

Recenze

Tato zpráva přináší analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, včetně členění ESAW, identifikuje zdroje pracovních úrazů a zároveň uvádí přehled nejčastěji porušovaných právních předpisů. Pro širší porozumění dané problematice, je ve zprávě zahrnuto také srovnání s předchozími lety a srovnání v jednotlivých regionech.

V souladu s ust. § 40 odst. 6 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje ČBÚ na svých internetových stránkách www.cbusbs.cz informace o stavu bezpečnosti v hornictví a při nakládání s výbušninami. Podrobné statistické údaje o pracovní úrazovosti v ČR, včetně pracovních úrazů s pracovní neschopností nepřesahující 3 kalendářní dny, které vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) pod odkazem: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice

Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2020 – rozšiřující a doplňující analytická studie

 

Štítky: pracovní úrazy