Kategorie: Pracovní úrazovost
Počet stran: 30
Rok vydání: 2022
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 6344

Recenze

Zpráva o pracovní úrazovosti zahrnuje analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, s přihlédnutím k členění ESAW, identifikuje zdroje pracovních úrazů a současně uvádí přehled nejčastěji porušovaných právních předpisů při jejich vzniku. Zpráva obsahuje statistický rozbor pracovní úrazovosti v jednotlivých letech a rozebírá regionální specifika. Obsahem zprávy je také popis úrazového děje vybraných smrtelných pracovních úrazů.

V souladu s ust. § 40 odst. 6 písm. c) zákona o státní báňské správě, zveřejňuje ČBÚ na svých internetových stránkách (www.cbusbs.cz) informace o stavu bezpečnosti v hornictví a při nakládání s výbušninami. Podrobné statistické údaje o pracovní úrazovosti v ČR, včetně pracovních úrazů s pracovní neschopností nepřesahující 3 kalendářní dny, které vycházejí ze zdrojů České správy sociálního zabezpečení, jsou každoročně zveřejňovány na internetových stránkách Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“), pod odkazem: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu, a v každoročně vydávané publikaci „Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR“.

Příloha ke zprávě o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studie

 

Štítky: pracovní úrazy