Kategorie: Prevence rizik
Počet stran: 22
ISBN: 978-80-86973-71-5
Rok vydání: 2012
Odkaz: Odkaz

Počet zobrazení: 22298

Recenze

Tato brožura je určena malým a středním podnikům jako velmi jednoduchý nástroj pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik na pracovištích. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její vývoj je úzce spojen se sociálně-ekonomickým rozvojem naší společnosti a je zařazen mezi priority členských států EU. Předpisy EU vyžadují, aby byla pracovníkům prostřednictvím konkrétních opatření zajištěna a zlepšována bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci by měla být prováděna preventivním způsobem, tedy ještě dříve, než závažná rizika na pracovišti vzniknou.

Datum vložení: