Kategorie: Hluk
Počet stran: 17
ISBN: 978-80-87676-07-3
Rok vydání: 2014
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 30542

Recenze

Cílem brožury je informativní pomoc při identifikaci a hodnocení rizik před nepříznivými účinky hluku. Informace jsou rozděleny do čtyř kapitol: základní informace, kontrolní list pro hodnocení rizik, hodnocení rizika nadměrného hluku a navrhovaná opatření.  Brožura posuzuje hluk výlučně z evropského hlediska a je založena na směrnici EU pro zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (89/391/EHS a další směrnice).