Kategorie: Prevence rizik
Počet stran: 24
ISBN: 978-80-87676-08-0
Rok vydání: 2014
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 19361

Recenze

Tato brožura si klade za cíl napomáhat při hodnocení rizik souvisejících s prací se stroji a dalšími výrobními zařízeními. Je rozdělena do následujících kapitol: základní informace, hodnocení rizik a navrhovaná opatření. Brožura posuzuje rizika výhradně dle přístupů používaných v Evropě a vychází ze směrnice č. 89/391/EEC o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a ze směrnic příbuzných.