Kategorie: Psychologické faktory
Počet stran: 25
ISBN: 978-80-87676-09-7
Rok vydání: 2014
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 18534

Recenze

Cílem předkládané brožury je shrnutí požadavků nutných k identifikaci a hodnocení psychické zátěže při práci. Brožura slouží k zavedení Rámcové směrnice pro realizaci opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (89/391/EHS) a k ní vydaných jednotlivých nařízení. Obsahem brožury jsou základní informace o této problematice, dále identifikace psychické zátěže v podniku a způsoby organizace práce. V příloze jsou uvedeny hodnotící formuláře a informace k provádění písemného anonymního dotazování zaměstnanců.

Štítky: stres