Kategorie: Prevence rizik
Počet stran: 34
ISBN: 978-80-87676-10-3
Rok vydání: 2014
Odkaz: Odkaz

Počet zobrazení: 12608

Recenze

Tato příručka je určena na pomoc malým a středním podnikům při plnění požadavků spojených s hodnocením rizik na pracovištích s výskytem nebezpečných chemických látek a přípravků. Tato brožura slouží k provádění směrnice Rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, jejích samostatných směrnic přijatých pro různé oblasti a příslušných ustanovení národních právních předpisů. Obsahem příručky jsou základní informace a principy, dále postup hodnocení rizik a specifikace opatření k eliminaci nebo snižování rizik.

Štítky: chemická rizika