Kategorie: Řízení BOZP
Počet stran: 55
Rok vydání: 2008
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 24364

Recenze

Péče o malé podniky v oblasti ochrany zaměstnanců je hlavním úkolem národních služeb prevence. Hlavní odpovědnost za provádění prevence má podnikatel. Vzhledem k tomu, že správné provádění tohoto úkolu předpokládá znalosti, musí mít podnikatel k dispozici odpovídající informační materiál. Tato brožura by k tomu měla přispět. Je uspořádána formou kontrolních seznamů a měla by tak provozovatelům malých podniků pomoci rozpoznat rizika v jejich podnicích a stanovat opatření pro nápravu nebezpečných situací. Upozorňuje na typická rizika a navrhuje opatření na jejich odstranění.

Datum vložení: