Kategorie: Zdravotnictví
Počet stran: 50
Rok vydání: 2011

Počet zobrazení: 22806

Recenze

Směrnice SZO k hygieně rukou představuje aktualizaci a konečné znění projednaného návrhu (Advanced Draft) vydaného v dubnu 2006 a vychází z přehledu literatury zpracované až do června 2008 a z údajů a zkušeností získaných z pilotního testování.