Kategorie: Zdravotnictví
Rok vydání: 2012
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 22554

Recenze

Cílem práce je zhodnotit bezpečnost práce v konkrétním zdravotnickém zařízení, vyhledat a identifikovat možná rizika na jednotlivých pracovištích a navrhnout postup na jejich odstranění, popřípadě minimalizaci. Jedná se o zařízení reprodukční medicíny a gynekologie, které v sobě sdružuje několik zásadně odlišných provozů, jejichž činnost je ve vzájemné úzké součinnosti. Každý z těchto provozů má svá konkrétní specifická rizika, která byla zvolenou metodou vyhodnocena a zároveň byla navrhnuta preventivní opatření. Byly aplikovány části dostupné literatury týkající se bezpečnosti práce obecně i speciálně zaměřené na zdravotnická zařízení a zkušenosti získané šestiletým provozem zdravotnického zařízení.