Kategorie: Agenturní zaměstnávání
Počet stran: 23
ISBN: 978-80-86846-59-0
Rok vydání: 2015
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 20577

Recenze

Publikace byla realizována v rámci „Projektu na podporu sociálního dialogu“ č. j.: 2015/34405-5, který je financován z prostředků státního rozpočtu ČR prostřednictvím MPSV ČR.

JUDr. Vít Samek, Mgr. Jan Horecký, Ph.D.

 

Mezinárodní konfederace soukromých agentur práce (dále Ciett) ve své „Ekonomické zprávě 2015“, vycházející z dat za rok 2013 až 2014, uvádí, že agenturní zaměstnávání představuje v Evropě dynamický obor, v němž jsou dnes zaměstnána téměř dvě procenta z celkového počtu zaměstnanců (v České republice 0,9 procenta). Počet agenturních zaměstnanců již přesáhl 9 mil. a tento počet se v  posledních letech každoročně zvyšuje o  více než 5%. Nejvíce je agenturní zaměstnávání v Evropě využíváno ve Francii, Velké Británii, Nizozemsku a Německu, jak ukazuje následující obrázek, jež obsahuje údaje o počtech agenturních zaměstnanců v jednotlivých členských zemích Evropské unie.

V praxi se agenturní zaměstnávání, jehož podstatou je dočasné přidělení agenturního zaměstnance k uživateli, rozvíjí ve dvou podobách, a to jako:

  • umístění zaměstnance k uživateli na volné místo s tím, že se tento zaměstnanec později stane kmenovým zaměstnancem tohoto podniku,
  • umístění zaměstnance k  uživateli, kdy zaměstnanec stále zů- stává zaměstnaný agenturou, přičemž vykonává práci pro daný uživatelský podnik.
Datum vložení: