Kategorie: Průmysl 4.0
Počet stran: 228
Rok vydání: 2016
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 12976

Recenze

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout klíčové informace související s tématem čtvrté průmyslové revoluce, ukázat možné směry vývoje a nastínit návrhy opatření, která by mohla nejen podpořit ekonomiku a průmyslovou základnu ČR, ale pomoci připravit celou společnost na absorbování této technologické změny. Jedině tak lze zajistit dlouhodobou ekonomickou atraktivitu a konkurenceschopnost ČR. Dokument obsahuje obrovské množství významných informací (vč. technicko- technologických), které bude třeba hlouběji analyzovat k využití pro identifikování dalšího směru vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro budoucí stanovení možné prevence rizik vyplývajících z nových forem pracovních činností a užití nových materiálů.