Kategorie: Průmysl 4.0
Počet stran: 20
Rok vydání: 2015
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 18309

Recenze

Studie podává ucelený pohled na předpokládané budoucí změny na pracovním trhu v souladu s budoucími trendy v oblasti digitalizace a zrychleným tempem automatizace v souvislosti se změnami na poli aplikovaných digitálních technologií. Analýza kvantifikuje izolované kreačně destrukční dynamické procesy v rámci digitalizace a její redistribuční dopady. Studie se zabývá strukturou destrukce i kreace konkrétních profesních míst, jejich rozložením na českém pracovním trhu a dopady na příjmovou strukturu a regionální rozložení v ČR i v EU. Dopady digitalizace se zobrazí ve zvýšené rychlosti tvorby a zanikání pracovních míst způsobem, který bude těžko oddělitelný od zbytku přirozených procesů obměny pracovního trhu. Digitalizace bude zodpovědná za zhruba třetinu zaniklých a osminu nově vzniklých pracovních míst. Její kumulované dopady však nejsou statisticky ani fakticky zanedbatelné.

Datum vložení: