Žádný přebal
Kategorie: Prevence rizik
Počet stran: 59
Rok vydání: 2016
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 7283

Recenze

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu vznikl na základě úkolu Rady hospodářské a sociální dohody ze dne 16. března 2015, který zavázal státního tajemníka pro evropské záležitosti rozpracovat témata a opatření digitální agendy, která nejsou v dostatečné míře reflektována v národní koncepci Státní politika v elektronických komunikacích – „Digitální Česko v 2.0, Cesta k digitální ekonomice“ (Digitální Česko 2) či tam reflektována jsou, ale zatím nebyla splněna.
Cílem Akčního plánu je shrnout plánovaná opatření, která napomohou rozvoji digitální ekonomiky v ČR, a to jak z hlediska národních faktorů ČR, tak z hlediska iniciativ na úrovni Evropské unie. Evropská komise vydala v květnu 2015 Strategii pro jednotný digitální trh ( Digital Single Market, DSM), ve které načrtla své plány v oblasti digitální ekonomiky na nejbližší léta. Pro současnou Evropskou komisi digitální agenda představuje jednu z nejvyšších priorit, neboť má Evropě přinést potřebný hospodářský růst a nová pracovní místa. Dobudování jednotného digitálního trhu v EU je zároveň vnímáno jako urgentní agenda klíčového významu také ve všech velkých evropských ekonomikách jako jsou Velká Británie, Německo či Francie.