Kategorie: Průmysl 4.0
Počet stran: 12
Rok vydání: 2016
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 23659

Recenze

Řada ekonomicky a průmyslově vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem tzv. 4. průmyslové revoluce. Ta zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství, včetně souvisejících oblastí s dopadem do celé společnosti. Předpokládané dopady této evoluční revoluce jsou celospolečenské. Avšak v samotném centru pozornosti stojí průmyslová výroba. Proto se iniciativa podporující rozvoj 4. průmyslové revoluce nazývá ve SRN Industrie 4.0, v České republice používáme termín Průmysl 4.0. Dokument, popisující vymezení problematiky včetně návrhu akčního plánu dalších kroků, připravený v rámci národní iniciativy Průmysl 4.0, byl vládou ČR vzat na vědomí dne 24. 8. 2016. Důležitým úkolem je vytvořit vhodnou řídící strukturu nazývanou Aliance Společnost 4.0. Tu připravuje Úřad vlády mimo jiné ve spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery. Tento podkladový dokument je vytvořen odborným týmem při Hospodářské komoře ČR, pod vedením prof. Vladimíra Maříka, DrSc.

Datum vložení: